Palveluopas 2019
Hyö­dyl­li­siä in­ter­net­link­ke­jä

Ajoneuvovero: www.traficom.fi, www.vero.fi
Aluehallintoviranomainen: www.avi.fi
Asuntojen korjausavustukset: www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset
Autoveronpalautus ja -huojennus: www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/
Celia-kirjasto: www.celia.fi
Eduskunnan oikeusasiamies: www.oikeusasiamies.fi
Eläketurva: www.kela.fi, www.etk.fi, www.tela.fi, www.tyoelake.fi, www.keva.fi, www.telk.fi
Hallintolaki: www.oikeusministerio.fi/hallintolaki www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/muutoksenhaku
Hallinto-oikeudet: www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index.html
Hoitoon pääsy: www.stm.fi/terveyspalvelut, www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat
Ihmisoikeuskeskus: www.ihmisoikeuskeskus.fi
Kantelu: www.avi.fi/web/avi/kantelu1, www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu, www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon, www.oikeusasiamies.fi, www.okv.fi
Kela: www.kela.fi
Korkein hallinto-oikeus: www.kho.fi
Kunnat: www.kuntaliitto.fi
Kuntoutus: www.kela.fi/kuntoutus, www.valtiokonttori.fi, www.vkk.fi, www.mela.fi
Kuntien eläkevakuutus: www.keva.fi
Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
Lainsäädäntö: www.finlex.fi
Näkövammaisten liitto: www.nkl.fi
Oikeuskansleri: www.okv.fi
Opaskoirat: www.opaskoirakoulu.fi, www.sokko.fi, www.opaskoirapalvelu.fi
Potilasvahinko: www.pvk.fi
Potilasvahinkolautakunta: www.pvltk.fi
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira: www.valvira.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö: www.stm.fi
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta: www.samu.fi
Talous- ja velkaneuvonta: www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html, www.takuusaatio.fi
Tapaturmat: www.tapaturmalautakunta.fi, www.avi.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi
Tietosuoja: www.tietosuoja.fi
Toimeentulotuki: www.kela.fi/toimeentulotuki
Työeläkeasiat: www.tela.fi, www.tyoelake.fi
Työ- ja elinkeinotoimistot (ent. työvoimatoimistot): www.mol.fi
Työsuojelu: www.tyosuojelu.fi
Vakuutusoikeus: www.vakuutusoikeus.fi
Valtiokonttori: www.valtiokonttori.fi
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus: www.tukikeskushilma.fi
Vammaisen pysäköintilupa: www.traficom.fi
Vammaispalvelujen käsikirja: www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys: www.vero.fi
Verve - Vakuutuskuntoutus: www.verve.fi
Yhdenvertaisuus työssä: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: www.syrjinta.fi
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: www.yvtltk.fi
Yleinen oikeusapu: www.oikeus.fi/oikeusapu/fi