Palveluopas 2018
16 Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tyk­set

Suomessa toimii 14 alueellista näkövammaisyhdistystä. Yhdistykseen voivat liittyä sellaiset näkövammaiset henkilöt, joille näkövammasta aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Tällä tarkoitetaan pääsääntöisesti näkövammasta aiheutuvaa vähintään 50 prosentin haitta-astetta. Näkövammaisena pidetään henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.  Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti, näkövammasta on esitettävä luotettava selvitys. Jäsenhakemuslomakkeita saa alueyhdistyksistä tai oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

Yhdistysten tehtävänä on toimia alueellisina etujärjestöinä, asiantuntijoina näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, palvelujen tuottajina näkövammaisille sekä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäjinä. Monilla yhdistyksillä on myös paikallisia näkövammaiskerhoja. Palvelujen sisältö vaihtelee yhdistyksittäin. Lisätietoja yhdistystoiminnasta saa alueyhdistyksistä ja Näkövammaisten liitosta.