Palveluopas 2018
13 Mat­kus­ta­mi­nen ja avus­ta­mi­nen ase­mil­la tai ter­mi­naa­leis­sa

13.1 Junamatkat

(EU-asetus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista)

Eläkkeellä olevat näkövammaiset voivat saada alennusta junalipuista VR:n käytäntöjen mukaisesti. Eläkeläisalennus myönnetään vain normaalihintaisesta peruslipusta, ei edullisemmasta säästölipusta.

Maksuton saattajalippu

Kun näkövammainen (haitta-aste vähintään 65 prosenttia) matkustaa saattajan kanssa, saattajalla on oikeus maksuttomaan matkaan, myös yöjunien makuupaikalla. Saattajan on oltava vähintään 18-vuotias. Näkövammaisella on oltava aikuisen, lapsen, opiskelijan tai eläkeläisen junalippu. Myös alle 4-vuotiaalle näkövammaiselle lapselle tulee ostaa juniorilippu, jos hänen saattajalleen halutaan maksuton lippu. Saattajan maksuttoman lipun saa myös säästöhintaiseen lippuun. Näkövammaisen ja saattajan liput on ostettava samalla kertaa. Saattajalipun saa ostettua myös VR:n verkkokaupasta.

Näkövamma on todistettava lipun oston yhteydessä ja matkustettaessa:
  1. Näkövammaisten liiton, Näkövammaiset Lapset ry:n tai Suomen Kuurosokeat ry:n näkövammaiskortilla, kun haitta-aste on vähintään 65 prosenttia.
  2. Lääkärintodistuksella, josta ilmenee, että näkövamman haitta-aste on vähintään 65 prosenttia.
Opaskoiran kanssa matkustavan on suositeltavaa matkustaa lemmikkiosastossa tai sen viereisillä paikoilla. Opas- tai avustajakoiran kanssa voi matkustaa myös IC-junan palveluvaunun alakerrassa ja Pendolinon palveluvaunussa. Opaskoirasta ei peritä erillistä lemmikkimaksua. Opaskoirasta kuitenkin peritään lemmikkimaksu, jos opastettavalla on maksuttomaan lippuun oikeutettu saattaja. Makuuvaunussa opaskoiran kanssa voi matkustaa päätyhytissä. Hytti on aina varattava kokonaan omaan käyttöön, mutta se hinnoitellaan edullisemmaksi kuin normaali yhden hengen hytti.

VR:llä on maksuton palvelunumero vammaisasiakkaille. Numerosta voi hoitaa kaikki matkaan liittyvät vammaispalvelut, junalipun ostamisesta asemien avustamispalvelun tilaamiseen. Palvelunumero on 08001 66888 ja palvelu on avoinna päivittäin klo 5-22.

Avustuspalvelu auttaa vammaista matkustajaa kaikilla palveluasemilla sekä useilla asemilla, joilla ei ole lipunmyyntiä. Avustamisvaraus tulee tehdä viimeistään 36 tuntia ennen matkan alkua. Avustuspisteessä tulee olla 20 minuuttia ennen junan lähtöä. Palvelu on maksuton.

Lisätietoja palvelusta on verkkosivulla www.vr.fi/cs/vr/fi/vammaispalvelut.

13.2 Lentäminen

(EU:n asetus vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä)

Eri lentoyhtiöillä lippujen hinnat, peruutusehdot ja käytännöt vammaisten matkustajien avustamisesta vaihtelevat. Matkaa varatessa kannattaa mainita vammasta ja ottaa yhteyttä lentoyhtiön asiakaspalveluun käytännön asioiden selvittämiseksi, esimerkiksi avustajan tarve lennon aikana. Opaskoirasta on mainittava lippuvarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen lennon lähtöä.

Avustamispalvelu tilataan lentoyhtiöltä tai matkatoimistolta matkavarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen lennon lähtöä. Samalla ilmoitetaan, mikäli mukana on apuvälineitä, kuten pyörätuoli. Lentoasemalla ilmoittaudutaan lähtöselvityksessä viimeistään tuntia ennen tai kutsupisteellä vähintään kaksi tuntia ennen lennon lähtöaikaa. Helsinki-Vantaalla kutsupiste on myös Kehäradan Lentoaseman juna-asemalla ja avustuspalvelu kattaa tämän aseman asemalaiturin lennolle tullessa ja sieltä palatessa.

Vammainen matkustaja saa avustusta lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa ja porttialueella. Matkustaja avustetaan lentokoneeseen asti. Myös matkalla olevissa lentokoneiden vaihdoissa avustetaan. Määränpäässä vammainen matkustaja avustetaan matkatavaroineen lentokoneesta terminaaliin ja pysäköintialueille, julkisen liikenteen pysäkeille tai taksiasemille. Palvelu on maksuton.

Finavian liikuntarajoitteisia vammaisia lentomatkustajia koskevat ohjeet ovat verkkosivulla www.finavia.fi/fi/lentoasemalla/avustettavien-palvelut/vammaisten-ja-liikuntarajoitteisten-palvelut.

Lisätietoja Trafin verkkosivuilla

13.3 Laivaterminaalit ja –matkat

(EU:n asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä)

Vammainen matkustaja saa apua satamissa, alukseen nousemisessa ja aluksesta poistumisessa. Avuntarpeesta on ilmoitettava mielellään matkavarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen avun tarvetta. Ilmoitus on tehtävä laivayhtiölle, terminaalin pitäjälle tai matkatoimistolle. Satamaterminaalin avustuspisteessä ilmoittaudutaan laivayhtiön ilmoittamana aikana tai viimeistään tunti ennen aluksen lähtöaikaa. Matkan aikana aluksella saa apua tarvittaessa WC-tiloihin siirtymisessä.

Vammasta tai liikuntarajoitteesta tulee ilmoittaa aina matkaa varatessa. Matkatoimisto, matkanjärjestäjä tai laivayhtiö voi turvallisuus- tai muista erityissyistä edellyttää, että vammaisen matkustajan seurassa matkustaa avustaja. Tällöin avustajan matkasta ei peritä maksua. Myös opaskoira kulkee opastettavan mukana maksutta. Lisätietoja saa laivayhtiöistä.

Lisätietoja Trafin verkkosivuilla.

13.4 Linja-autot

(EU:n asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä)

Vammaisella tai liikuntarajoitteisella asiakkaalla oikeus saada maksutonta avustusta linja-autoasemilla ja ajoneuvoissa reiteillä, joilla liikennöitävä aikataulun mukainen matka on 250 km tai enemmän riippumatta siitä, kuinka pitkän osuuden matkustaja reitillä matkustaa. Vammainen matkustaja saa apua siirtymisessä linja-auton lähtölaiturille sekä tarvittaessa lipunmyyntipisteeseen ja odotustiloihin. Avustaja saattaa lähtöpaikassa linja-autoon ja hakee määränpäässä autosta. Avuntarpeesta tulee ilmoittaa mielellään matkavarauksen yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään 36 tuntia ennen avuntarvetta. Tilaus tehdään ma–pe klo 8.00–16.00 p. 020 331 222 (puhelun hinta 8,4 snt/min) tai sähköpostitse osoitteeseen avustuspalvelut@matkahuolto.fi. Sovitussa avustamispisteessä ilmoittaudutaan sovittuna aikana, joka on viimeistään 30 minuuttia ennen linja-auton lähtöaikaa.

Liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille on saatavana avustusta seuraavilla henkilöliikenteen linja-autoasemilla: Helsinki (Kamppi), Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Avustamispalvelut ovat käytettävissä lipunmyynnin aukioloaikoina.

Saattaja

Jos liikuntarajoitteinen tai vammainen henkilö ei pysty liikuntarajoitteisuutensa tai vammaisuutensa vuoksi matkustamaan yksin bussilla, matkustaja voi pyytää, että hänen seurassaan saa matkustaa saattaja, joka kykenee avustamaan häntä. Saattaja matkustaa avustettavan mukana veloituksetta, kun vuoron kokonaispituus on lähtöpaikasta määräpaikkaan yli 250 km, vaikka avustettava ja saattaja matkustaisivat vuorolla tätä lyhemmän matkan.

Bussissa opaskoira matkustaa maksutta opastettavansa kanssa. Ilmoita opaskoirasta avustusta varatessasi.

Tarkista käyttämältäsi liikennöitsijältä, onko mahdollisuus eläkeläishintaiseen lippuun tai maksuttomaan saattajalippuun myös lyhyemmillä matkoilla. Joidenkin kuntien liikennelaitokset ja liikennöitsijät myöntävät maksuttomia invalidilippuja ja erilaisia alennuksia näkövammaisille matkustajille. Ilmaislipulla matkustavan saattajallakin voi olla oikeus ilmaiseen matkaan. Lisätietoja alennuksista saa oman kunnan liikennelaitokselta ja liikennöitsijöiltä.

Lisätietoja www.matkahuolto.fi/fi/matka/liikuntarajoitteiset/ ja www.trafi.fi/tieliikenne/matkustajalle_2/vammaisten_ja_liikuntarajoitteisten_matkustajien_oikeudet_linja-autoliikenteessa.

13.5 Jos avustamispalvelut eivät suju

Palautetta palvelusta annetaan ensin suoraan kuljetuksen järjestävälle yhtiölle tai aseman/terminaalin pitäjälle. Valitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa, joten se kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos vastaus annettuun palautteeseen ei ole tyydyttävä tai vastausta ei tule lainkaan, asiasta voi valittaa matkustajan oikeuksia valvovaan viranomaiseen siinä maassa, jossa tapaus sattui. Kielikysymyksen tai muun syyn vuoksi valituksen voi tehdä myös kotimaan valvovalle viranomaiselle. Suomessa vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki tai kirjaamo@trafi.fi.

Matkustaja voi lähettää valituksen Trafille vapaamuotoisella kirjeellä, esimerkiksi sähköpostitse. Kerro mitä tapahtui ja liitä valitukseen tarvittaessa kopiot matkalipuista sekä kopiot mahdollisesti aiheutuneiden lisäkustannusten kuiteista.

Lisätietoja matkustajan oikeuksista verkkosivulta www.trafi.fi/liikennejarjestelma/matkustajan_oikeudet.