3.4 Nä­kö­vam­mais­ten am­ma­tit

Täystyöllisten rekisteröityjen näkövammaisten ammattiryhmät yleisyysjärjestyksessä vuonna 2015 esitetään seuraavassa luettelossa. Ammatteja on ryhmitelty, koska yksittäisten ammattien koodeja ei saatu.
 • lähihoitajat, terveydenhuollon työntekijät, kodinhoitajat, ym
 • sosiaalialan asiantuntijat, kuntoutustyöntekijät ym
 • systeemityön erityisasiantuntijat
 • koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät
 • myyjät ja kauppiaat
 • ICT-teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt, tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
 • lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat
 • sosiaalialan erityisasiantuntijat
 • muut opetusalan erityisasiantuntijat kuin opettajat
 • tekniikan erityisasiantuntijat
 • yleissihteerit, toimistotyöntekijät
 • sairaanhoitajat, kätilöt
 • muut terveydenhuollon asiantuntijat, kuin sairaanhoitajat, = fysioterapeutit, terveydenhoitajat, farmaseutit
 • hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit
 • myynti- ja ostoagentit
 • tekstinkäsittelijät ja tallentajat
Suuremmista ammattiryhmistä hieronta-ala on vakiinnuttanut asemansa kärjessä. Teollisen työn ammatit ja toimistotyö laskussa on laskussa. Tietotekniikka ja opetustyö on nousussa, mutta hoitotyö laskussa. Täystyöllisten näkövammaisten pienestä joukosta johtuen vuosittaiset vaihtelut ovat kohtalaisen suuria. Ammattilistaus ei ole vertailukelpoinen edellisen listauksen (2010) kanssa, joka 2015 emme saaneet ammatteja yhtä tarkasti eriteltynä.

Taulukossa 20 on esitetty täystyöllisten jakautuminen ammattiluokituksen pääluokkiin. Erityisasiantuntijat ovat nousseet suurimmaksi ryhmäksi 23.6 %:n osuudellaan. Palvelu-, myynti- ja hoitotyön-tekijöitä on 21.7 %. Tämän ryhmän osuus on laskenut. Asiantuntijoita 19 %. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä on viimeisemmän tilaston mukaan vain 7.6 %, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2010. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä on alle kuusi prosenttia. Tämä osuus on laskussa. Muut ovatkin sitten pienempiä ryhmiä. Johtajia ja ylimpiä virkamiehiä on alle kolme prosenttia, prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä yli kolme prosenttia sekä maanviljelijöitä ja metsätyöntekijöitä runsaat kaksi prosenttia.