Saa­vu­tet­ta­va kir­jal­li­suus yleis­tyy Ecua­do­ris­sa

Marrakeshin sopimus tuntuu jo Ecuadorin näkövammaisten arjessa. Maahan on kuin vainvihkaa syntynyt kansallinen näkövammaisten kirjasto.

Teksti ja kuva Timo Kuoppala

Kuvassa esitellään ihmisen pään rakennetta esittävää kohokuvitusta, jossa eri osat on tehty erilaisista kangaspaloista. Aukeaman vasemmalla puolella on pään poikkileikkaus ja oikealla lista eri osista ja niiden yhteydessä pala vastaavaa kangasta.

Hanketeknikko Susana Villa esittelee hanketuella valmistettuja tunnusteltavia oppimateriaaleja.

Kesäkuussa 2013 solmittiin Marokon Marrakeshissa tekijänoikeussopimus. Sopimus antaa mahdollisuuden saavutettavan aineiston jakeluun näkövammaisille yli valtionrajojen.

Ecuadorin näkövammaisten liitto FENCE onkin ottanut hanakasti työkseen sopimuksen toimeenpanon. Sitä on edesauttanut FENCE:n työn arvostus kansallisesti ja valtiovallan ymmärrys sopimuksen merkityksestä.

FENCE on saanut sopimuksen edellyttämän vastuullisen kansallisen toimeenpanijan aseman. Eri ministeriöiden, noin sadan kirjaston, yliopistojen, kirjankustantajien ja muiden toimijoiden kanssa käydyt neuvottelut ovat tuottaneet nopeasti tulosta.

Vuodessa on jo päästy luomaan paikallisen Level3-yrityksen lahjoittamaan tallennustilaan tietokantaa, johon tallennetaan näkövammaisia varten jatkuvasti uutta luettavaa elektronisina teoksina ja äänikirjoina.

Maahan on kuin varkain syntynyt kansallinen näkövammaisten kirjasto. Sen kautta ecuadorilaisille on saatu oman maan kirjallisuuden ohella saavutettavia julkaisuja myös muun muassa Argentiinasta, Chilestä ja Uruguaysta.

Kun Euroopan Unioni saa jäsenmaansa kattavan ratifioinnin valmiiksi, tulevat myös esimerkiksi Espanjan laajat äänikirjakokoelmat ecuadorilaisten näkövammaisten  yödyksi ja iloksi.

Satoja uusia julkaisuja viikoittain

Tietokantaa voivat käyttää vain rekisteröidyt näkövammaiset ja muut, joilla on vaikeuksia lukea painettua tekstiä. Siellä on jo tuhansia teoksia, myös yksi suomalainen kirja. Sinuhe egyptiläisen espanjankielinen käännös odottaa tosin vielä lopullista saavutettavaan muotoon toimittamista.

Hankkeen koordinaattorin Mario Vladimir Puruncajasin mukaan kirjoja on voitu muokata lukukelpoisiksi jopa pari sataa julkaisua viikossa.

– Aineistojen muokkaus saattaa olla suurempi työ kuin alun perin on arvioitu. Erityisen pulmallisia ovat esimerkiksi yliopistojen kirjastojen kuvamuodossa olevat tiedostot, joiden muuntaminen ruudunlukuohjelmalla luettavaksi vie paljon aikaa.

FENCE on alkanut etsiä muokkaustyöhön avuksi myös vapaaehtoisia.

NVDA tuhansiin koneisiin

FENCE:n puheenjohtajana toimivan Puruncajaksen mukaan liitto on saanut kuuluisuutta ripeästä ja tuloksellisesta työstään Marrakeshin sopimuksen hyödyntämiseksi. Latinalaisen Amerikan näkövammaisten unioni ULAC muisti sitä hiljattain kunniakirjallakin.

Vain pienellä joukolla Ecuadorin näkövammaisia on käytössään oma tietokone tai älypuhelin, jonka avulla tietokantaa voisi hyödyntää. FENCE onkin sopinut maan  tietoliikenne- ja tietoyhteiskuntaministeriön kanssa, että ministeriön yli kahdeksansadan tietokeskuksen tuhansiin tietokoneisiin asennetaan maksuton NVDA-ruudunlukuohjelma, jonka avulla näkövammaiset voivat kuunnella tietokannan sisältöjä ja käyttää myös muita saavutettavia verkkopalveluja.

Liitto kouluttaa keskusten työntekijöitä ja jäseniään tietokoneiden käytön opastukseen sekä antaa ohjausta muun muassa verkkosivuillaan. NKL:n pitkä perinne vastaavasta kiinnostaa ecuadorilaisia paljon.

Pulaa oppikirjoista

Marrakeshin sopimuksen ohella FENCE on jatkanut työtään Suomen kehitysyhteistyövaroilla tuettujen lukutaitokeskusten kehittämiseksi. FENCE on saanut uusittua sopimuksen maan opetusministeriön kanssa. Uusi sopimus laajentaa lukutaitokeskusten toimintaa tukemaan myös tavallisissa kouluissa opiskelevia näkövammaisia lapsia ja nuoria.

Lapsia ja nuoria on keskuksissa näkynyt asiakkaina aiemminkin. Nyt kuitenkin näkövammaisten oppilaiden tarvitsema tuki on tunnustettu myös virallisesti. Kouluista löytyy jatkuvasti uusia tukea tarvitsevia näkövammaisia oppilaita.

Ministeriö maksaa 95 lukutaitokeskuksen opettajan palkan. Heistä useimmat ovat itse näkövammaisia.

Suurin näkövammaisten lasten ja nuorten opiskeluun liittyvä ongelma Ecuadorissa on kehno oppikirjatilanne. Läheskään kaikkia peruskoulun oppikirjoja ei ole tuotettu pistekirjoituksella eivätkä kaikki ole myöskään digitaalisesti saavutettavia. Osa jo olemassa olevista pistekirjoista on vanhentuneita ja ne kaipaisivat kipeästi uusimista.

Valtion budjetista tarvittaisiin lisää varoja kirjatuotantoon, mutta raakaöljyn alhaisen markkinahinnan vuoksi suuresti öljyntulojen varassa elävän Ecuadorin valtion kassa on pahasti vajaa.

Opetusministeriön edustajat ovat luvanneet tehdä parhaansa, jotta YK:n vammaisten oikeuksien sopimus toteutuisi näkövammaisten lasten ja nuorten oppimisoikeuksien osalta.

Myötätuntoa ei valtion johdosta pitäisi puuttua: Ecuadorille valittiin keväällä presidentiksi Lenin Morero, joka on itse liikuntavammainen ja on aiemmin varapresidenttinä ollessaan edistänyt Ecuadorin vammaisten oikeuksia kiitettävästi.