17.3.2014
Opas­koi­ria kol­mes­ta kou­lus­ta

Teksti Marika Mäkinen
Kuvat Koirakoulu NouHau, Hannele Enqvist, Opaskoirakoulu Viiksi

Suomessa on kolme opaskoiria tuottavaa yksikköä, koirakoulu NouHau Munakassa Ilmajoen kupeessa, Opaskoirakoulu Vantaalla ja opaskoirakoulu Viiksi Kuopion Kurkimäessä. Airut selvitti koulujen palveluja, eroja ja yhtäläisyyksiä.

Kysymykset

1. Missä koulunne sijaitsee ja kuinka kauan se on toiminut?

2. Kuinka paljon koulullanne on henkilökuntaa?

3. Miten koulunne toiminta rahoitetaan?

4. Mistä hankitte koiranne?

5. Mitä rotuja teillä koulutetaan oppaiksi?

6. Onko teillä jalostustoimintaa?

7. Kuinka kauan koiraa joutuu jonottamaan?

8. Kuinka monta opaskoiraa vuosittain luovutetaan käyttäjille?

9. Minkälaista kurssi- ja koulutustoimintaa tarjoatte?

10. Minkälaista tukea tarjoatte koiran luovutuksen jälkeen esimerkiksi kotioloissa?

11. Onko teillä ruokavaliosuositukset oppaille?

12. Saako käyttäjä muita etuja huoltokulukorvauksen lisäksi?

13. Onko koulunne määritellyt oppaille eläkeiän?

14. Tarjoaako koulunne muita mahdollisia palveluja?NouHaun logo

Koirakoulu NouHau
Minna Leppälä, kouluttaja


1. Koirakoulu NouHau sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Ilmajoella. Se on aloittanut opaskoirapalvelun tarjoajana 2008. Yritys itsessään täyttää tänä vuonna 10 vuotta.

2. NouHaun henkilökuntaan kuuluu vielä tällä hetkellä yksi henkilö. Se olen minä, Minna Leppälä. Puolisoni Miikan ja lapsiemme Emman, Miron ja Elinan apu on korvaamaton koirien hoidossa.

3. Toiminnan rahoittavat sairaanhoitopiirit ja vahinkovakuutusyhtiöt ostamalla opaskoirapalvelua omille asiakkailleen. Muita rahoitusmuotoja ei NouHaun opaskoirilla tällä hetkellä ole.

4. Suomessa on erittäin hyviä, motivoituneita ja asiansa osaavia labradori- ja saksanpaimenkoirakasvattajia. Esimerkiksi suomalaiset labradorinnoutajat ovat erittäin arvostettuja maailmalla korkeatasoisen jalostuksen vuoksi. Siksi olen solminut hyvät suhteet useampaan kasvattajaan ja heidän kanssaan yhteistyössä löytänyt laadukkaita koiria opaskoiriksi.

5. Labradorin ja saksanpaimenkoiran lisäksi olen kouluttanut opaskoiraksi valkoisenpaimenkoiran ja belgianpaimenkoira malinoisin. Olen avoin muillekin mahdollisille roduille. Monesta rodusta saattaa löytyä hienoja yksilöitä koulutettavaksi opaskoiraksi.

6. Oma jalostustoimintani on saanut pienimuotoisen alun siittiöiden pakastamisen muodossa. Omaa pentuetta en kuitenkaan ole vielä kokenut tarpeelliseksi, koska koiramateriaalia on muutenkin ollut riittävästi.

7. NouHaun tavoitteena on saada neljä koiraa valmistumaan vuosittain.

8. Koska sairaanhoitopiirit tekevät päätöksen opaskoiran saamisesta, ovat jonot heidän hallinnassaan. Koira pyritään saamaan käyttäjälleen puolen vuoden sisään esikurssin pitämisestä. Onneksi tarjontaa on kuitenkin tänä päivänä niin paljon, että odotusajat ovat huomattavasti lyhentyneet.

9. Koska kouluni on pieni, on se myös hyvin lämminhenkinen, huolehtivainen ja joustava. Jos koirakollani on ongelmia, tulee apu pian paikalle ja pyrimme harjoittelemaan ongelman pois päiväjärjestyksestä nopeasti, ennen kuin se tulee koiralle tavaksi.

10. Pyrin olemaan mahdollisimman monella Opaskoirayhdistyksen järjestämällä kurssilla mukana nähdäkseni siellä omia koirakoitani ja päästäkseni antamaan neuvoja niihin ongelmiin, joita tuollaisessa tapahtumassa syntyy, kun ympärillä on paljon koiria ja ihmisiä.

11. On ruokavaliosuositukset. Toimitan laadukkaan ruoan koirankäyttäjälle. Se sopii suurimmalle osalle oppaista, mutta jos on ongelmia, esimerkiksi allergiaa, mietitään muita vaihtoehtoja. Ruoka ei maksa käyttäjälle mitään.

12. Koirakkoni saavat huoltokulukorvauksen koiranruokana ja -välineinä. Periaatteessa koira pärjää täysin niillä tuotteilla, mitä sille toimitan. Käyttäjä saa halutessaan omakustanteisesti hankkia koiralleen haluamiaan ylimääräisiä tuotteita, mutta se ei ole välttämätöntä. Lisäksi kouluni kustantaa opaskoiriensa eläinlääkinnän. Koira on mahdollista käyttää vuosittain myös hieronnassa.

13. NouHaun koirien eläköitymisikä on noin 12 vuotta. Riippuu toki koiran kunnosta, jota seurataan tarkkaan, mitä iäkkäämmäksi opasvanhus käy.

14. NouHau tarjoaa koulutusneuvontaa myös tavallisille koiranomistajille erilaisissa ongelmatapauksissa. Tämä palvelu pitää kouluttajan ammattitaitoa yllä myös opaskoirien mahdollisen ongelmakäyttäytymisen korjaamisessa. Teen pentutestejä sekä omia pentujani valitessani että tilauksesta muillekin pennuille.
Opaskoirille on myynnissä nahkainen keppikotelo, jonka voi kiinnittää valjaisiin. Jos et halua pitää keppiä koko ajan kädessä, toimii kotelo hyvänä kepin säilytyspaikkana, josta se on nopea nytkäistä tarvittaessa käyttöön ja helppo taas palauttaa sinne. Kotelo tehdään aina mittatilaustyönä kunkin oman kepin koon mukaan. Laaja ihmis- ja koiratuntemus ovat tärkeitä tässä haastavassa, mielenkiintoisessa ja antoisassa työssä.

Koirakoulu NouHau
Kettusaarentie 38 60450 Munakka
p. 0400 858322
www.koirakoulunouhau.fi
koirakoulunouhau@gmail.com


Musta labradorinnoutaja

Kuvateksti: Labradorinnoutaja Unna on yksi NouHaun kouluttamista opaskoirista.

Opaskoirakoulun logo


Opaskoirakoulu
Riitta Liimatainen, johtaja


1. Opaskoirakoulu sijaitsee Vantaalla Itä-Hakkilassa. Koulun historia juontuu niinkin pitkälle kuin 1940-luvulle, jolloin marsalkka Mannerheimin aloitteesta luovutettiin 10 sodassa näkönsä menettäneelle miehelle opaskoirat, jotka olivat saksanpaimenkoiria. Näkövammaisten Keskusliiton alaisuudessa koulun toiminta on ollut vuodesta 1985. Sitä ennen koulu toimi Opaskoirasäätiön alaisuudessa 1976–1985. Tätä ennen Sotainvalidien veljesliitto piti yllä Opaskoirakoulua vuodesta 1947 vuoteen 1976.

2. Työntekijöitä on 19 ja kaksi eläinlääkäriä, jotka eivät ole työsuhteisia.

3. 97 prosenttia rahoituksesta tulee sairaanhoitopiireiltä eli yhteiskunnan verovaroista ja loput kolme prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Investoinnit katetaan hallituksen päätöksellä opaskoirarahastosta, joka koostuu muun muassa saamistamme lahjoituksista ja testamenteista.

4. Kasvatamme itse pääsääntöisesti tarvitsemamme koirat, sillä omasta kasvatustyöstämme saamme noin 50 prosenttia koirista opaskoirakoulutukseen. Sukusiitoksen välttämiseksi ja opaskoiraksi soveltuvan jalostusmateriaalin saamiseksi teemme tällä hetkellä kiinteästi yhteistyötä kymmenen International Guide Dog Federationiin kuuluvan opaskoirakoulun kanssa. Tavoitteenamme on saada koiramme täysin opaskoirataustaisiksi, jolloin niiden geeniperimään on valikoitunut juuri opastuskäyttöön olennaiset geenit. Jonkin verran täydennämme koiramääräämme myös suomalaisilta koirankasvattajilta tehtävillä hankinnoilla, mutta näistä hankinnoista soveltuvuustestimme läpäisee valitettavasti vain noin 10 prosenttia opaskoirakoulutukseen. Joitakin pentuja saamme astutuspalkkioina tai vaihtoina muilta hyötykoiratahoilta.

5. Kasvatamme itse labradorinnoutajia eli se on päärotumme. Emme rajaa mitään rotuja pois, jos meille tarjotaan sopivaa yksilöä ja koira on myös ulkoisilta avuiltaan opaskoiraksi soveltuva eli esimerkiksi koira on sopivan kokoinen tai ei kuolaa kovasti. Opaskoirina meillä on labbisten lisäksi kultaisianoutajia ja niiden ja labbisten risteytyksiä, saksanpaimenkoiria ja yksi suursnautseri. Tällä hetkellä on kasvamassa myös kaksi isovillakoiraa ja kaksi kultaistanoutajaa.

6. On.

7. Maksusitoumuksen saapumisajankohdasta riippuen esikurssille ja apuvälinekartoitukseen asiakas pääsee tällä hetkellä 1–4 kuukauden kuluessa. Esikurssin jälkeen asiakkaan tarpeisiin sopivan opaskoiran löytymiseen menee tällä hetkellä 2–6 kuukautta. Jonomme on siis purettu ja koiran voi saada hyvinkin nopeasti.

8. Vuonna 2013 luovutettiin 28 koiraa, vuonna 2014 luovutettaneen myös 28 koiraa.

9. Kahden päivän esikurssilla selvitetään asiakkaan liikkumista ja koirankäyttötarpeita. Yhteistoimintakurssilla, joka kestää 2 + 1 viikkoa, koira luovutetaan asiakkaan käyttöön. Kaksi ensimmäistä viikkoa kurssista pidetään Iiriksessä ja noin viikko koirankäyttäjän kotipaikkakunnalla. Tarvittaessa asiakas saa kotipaikkakoulutusta enemmänkin. Mahdollinen lisäkoulutustarve arvioidaan puolen vuoden päästä koiran luovutuksesta kouluttajan käynnillä, jonka jälkeen koirakko saa lisäkoulutusta mahdollisten lisäkoulutustarpeidensa mukaan. Kolmen päivän täydennyskoulutus järjestetään puolen tai yhden vuoden kuluessa koiranluovutuskurssista, pääosin täydennyskoulutus järjestetään Iiriksessä. Asiakas saa lisäkoulutusta muulloinkin, jos hänellä on siihen tarvetta. Asiakkaita kannustetaan voimakkaasti siihen, että he pitäisivät aktiivisesti yhteyttä omaan kouluttajaansa tai johtavaan kouluttajaan, jolloin lisäkoulutusta päästään antamaan hyvissä ajoin ennen kuin jostain asiasta muodostuu ongelma.

10. Vrt. edellinen.

11. Kyllä on. Suositukset ovat koirakohtaiset ja ne käydään läpi koiranluovutuksen yhteydessä yt-kurssilla. Myöhemmin koiran ruokinnan muutoksista on oltava yhteydessä kennelpäällikköön tai eläintenhoitajiin, jotta voidaan varmistaa oikeanlainen ruokinta koiralle. Tällä halutaan turvata koiran pysyminen hyvässä toimintakunnossa vielä vuosienkin päästä – vääränlaisen ruokinnan aiheuttamat muutokset eivät välttämättä näy nopeasti koiran kunnossa, vaan se voi viedä useita vuosia (vrt. vitamiini-, hivenaine-, ym. puutokset).

12. Koirankäyttäjä saan koiranluovutuksen yhteydessä koiran valjaiden, kaulaimen ja taluttimen lisäksi niin sanotun aloituspaketin, jossa on muun muassa ruokakippo ja mittamuki, koiranpeti, koiranlelu, kynsisakset, harja/kampa, heijastinliivi koirankäyttäjälle ja koiralle, koirakeppi eli lyhyempi valkoinen keppi, laatta koiran pantaan, jossa on koirankäyttäjän puhelinnumero ja koiran nimi, shampoota ja muuta pientä tarpeellista. Koirankäyttäjälle maksetaan elinkustannusindeksiin sidottua huoltokulukorvausta, josta hän kustantaa esimerkiksi koiransa ruokinnan, koiran puruluut ja lelut, varusteiden huollon ja shampoot. Sen lisäksi Opaskoirakoulu korvaa koiran matolääkitykset kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin, punkkipannan vuosittain, koiran eläinlääkäripalkkiot sekä eläinlääkärin määräämät lääkkeet ja fysioterapeuttiset hoidot. Koiran voi tuoda tarvittaessa hoitoon esimerkiksi lomamatkojen ajaksi Opaskoirakoululle tai koulu etsii kotihoitopaikan koiralle.

13. Koira siirtyy eläkkeelle viimeistään sen täytettyä 12 vuotta.

14. Jos koirien kanssa matkustetaan lentokoneella, koirat lentokoulutetaan joko ennen tai jälkeen luovutuksen riippuen asiakkaan lentotarpeista. Koululla toimii oma eläinklinikka, jonka eläinlääkärit ovat erikoistuneet nimenomaan opaskoirien hoitamiseen. Eläinlääkärin tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai käynnillä. Koululla on päivystäjä ympäri vuorokauden, johon saa yhteyden hätätilanteissa vaikka keskellä yötä. Koululle voi soittaa ja pyytää apua kaikkiin mahdollisiin opaskoiran kanssa liikkumiseen, elämiseen ja olemiseen liittyviin asioihin. Autamme tarvittaessa julkisiin tiloihin pääsyn ongelmissa, työpaikalla sopivan koirapaikan löytämisessä tai koirakielteisyyden selvittämisessä, ja niin edelleen. Tarvittaessa tarjoamme myös liikkumistaidonohjaajan palveluita, vaikka nämä palvelut ovat lakisääteisesti yhteiskunnan järjestettäviä. Kaikkien sairaanhoitopiirien alueella liikkumistaidonohjaajia ei ole tai palveluita on mahdoton saada, joten liikkumistaidonohjaukselle on ollut kovasti tarvetta. Koulun palveluksessa on liikkumistaidonohjaaja ja toinen kohta valmistuva liikkumistaidonohjaaja. Autamme myös tarvittaessa peesarin hankinnassa. Koiran siirtyessä eläkkeelle hankimme tarvittaessa koiralle eläkekodin.

Näkövammaisten Keskusliitto ry, Opaskoirakoulu
Siltaniitynkuja 1, 01260 Vantaa
p. 010 3955 900
www.opaskoirakoulu.fi
okk@opaskoirakoulu.fi


Seitsemän labradorinnoutajaa ja yksi saksanpaimenkoira kävelevät kauniisti rinnakkain mies- ja naisohjaajan kanssa takaapäin kuvattuna.

Kuvateksti: Opaskoirakoulun kouluttajat Janne ja Saija treenaavat Unnin, Onnin, Carman, Banjon, Turon, Totin, Vallen ja Vikin kanssa.

Viiksen logo

Opaskoirakoulu Viiksi
Sakari Pekkanen, Lemmikkikeskus Viiksi (Suomen Opaskoirakoulu Oy), hallituksen puheenjohtaja


1. Opaskoirakoulu Viiksi sijaitsee Kuopiossa ja on toiminut nyt jo lähes kolme vuotta.

2. Viiksessä on tällä hetkellä viisi kouluttajaa, kolme eläintenhoitajaa ja kaksi yrittäjää. Tiimiämme on juuri vahvistettu rautaisella ammattilaisella.

3. Viikseä rahoitetaan aivan kuten kaikkia opaskoirakouluja, lahjoituksia myöten.

4. Koirat hankitaan pääsääntöisesti luotetuilta kasvattajilta.

5. Oikeastaan rodulla ei ole niin suurta merkitystä, kunhan koira läpäisee vaativat testit. Toki noutajarodut ovat pääosassa.

6. Meillä on myös jalostustoimintaa.

7. Pystymme luovuttamaan oppaan hoitotakuuajan puitteissa, jopa lähes välittömästi, mikäli kemiat sopivat.

8. On vaikea antaa tiettyä määrää, sillä olemme tekemisissä luojan luoman kanssa ja kaikkea voi sattua. Tavoitteemme on tänä vuonna olla Suomen johtava opaskoirakoulu luovutettujen oppaiden määrässä mitattuna.

9. Käyttäjälle tarjoamme sopimusehtojen mukaisesti koulutusta, ongelmien ilmaantuessa koulutamme tarvittaessa lisää.

10. Käyttäjää koulutetaan myös kotioloissa useissa eri jaksoissa aina tarpeen mukaan. Sekä käyttäjien että oppaiden valmiudet vaihtelevat jonkin verran, mikä vaikeuttaa tiettyjen ehdottomien määrien mitoittamista. Käyttäjää opastetaan tietysti myös puhelimitse aina tarvittaessa.

11. Pyrimme antamaan käyttäjälle opastusta ruokinta-asioissa, varsinkin kun monilla koirilla on omia erityistaipumuksia myös ruoan suhteen. Emme tietysti voi täysin valvoa, että ohjeitamme myös noudatetaan.

12. Opaskoira on sopimusten mukaisesti Viiksen omaisuutta ja Viiksi myös vastaa oppaan kaikista kustannuksista. Tilapäinen hoito yleensä järjestetään.

13. Vasta toimintansa aloittaneena kouluna meillä ei ole vielä lähelläkään eläkeikää olevia oppaita. Todennäköinen eläkeikä on 12 vuotta, mitä tuskin kaikki oppaat tavoittavat.

14. Tällä hetkellä olemme keskittyneet opaskoirien koulutukseen ja tarjoamme kaikkia palveluita, jotka palvelevat tätä päämäärää.

Opaskoirakoulu Viiksi
Kurkimäentie 1130,
71480 Kurkimäki
p. 044 0564 403
www.opaskoirakoulu-viiksi.fi
info@opaskoirakoulu-viiksi.fi


Kuusi ketunpunaista labradorinnoutajaa

Kuvateksti: Viiksi on kouluttanut opaskoiriksi kolme näistä äitinsä Caramelin (2. vas.) seurassa olevista ketunpunaisista labradorinnoutajista.