14.1.2020
Voi­ma­va­ro­ja ar­keen - kurs­si työi­käi­sil­le, joil­la on nä­ke­mi­sen on­gel­mia (Hel­sin­ki)

Keski-ikäinen vaalea nainen istuu vihreällä sohvalla selkänojaan nojaten silmät kiinni, levollinen ilme kasvoillaan.

 

Kurssilla kartoitetaan ja pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön. Kurssilla pyritään löytämään hyvinvoinnin tueksi omia voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja. Työskentelymenetelminä ovat ammatillisesti ohjatut ryhmäkeskustelut, pienryhmätyöskentely ja kehotietoisuusharjoitteet.

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville näköongelmaisille ja näkövammaisille, joilla näkemisen haitta vaikeuttaa arjen jaksamista.

Ajankohta ja kurssipaikka
ke 6.5., 27.5., 12.8., 2.9., 23.9. ja 28.10.2020 klo 16–19, Helsinki, Iiris-keskus (Marjaniementie 74)

Hakuaika päättyy
pe 6.3.2020

Kurssille valitaan henkilöitä, jotka toimivat näönvaraisesti.

Hakeminen kurssille tapahtuu sähköisellä hakemuksella tai printtaamalla paperisen hakemuksen ja lähettämällä sen Kuntoutus-Iiriikseen.

Hakemuksen voi printata alla olevista linkeistä joko rtf- tai pdf-muodossa.

Hakemus Voimavaroja arkeen -kurssille (pdf)
Hakemus Voimavaroja arkeen -kurssille (rtf)

Lomakkeen voi myös tilata sihteeri Kirsi Hirvoselta
kirsi.hirvonen@nkl.fi puh. 09 3960 4455.

Täytetty hakulomake lähetetään osoitteeseen
Kuntoutus-Iiris/Näkövammaisten liitto ry
PL 41
00030 IIRIS.
Kuoreen tunnus "Voimavaroja arkeen, Helsinki".

Kurssi järjestetään yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Kurssille osallistuu myös heidän kohderyhmäänsä. Neuroliiton asiakkaat hakevat tälle kurssille oman järjestönsä kautta.

Kurssi on osallistujille maksuton.

"Keskustelujen alustukset johdattivat osallistujat antoisiin keskusteluihin, joita sitten ohjaajat osasivat tiivistää. Keskustelujen sisällöt vastasivat hyvin kurssille asettamiini tavoitteisiin. Erittäin hyödyllisinä koin erilaiset kurssilla tehdyt mielikuvaharjoitukset ja stressin vähentämiseen liittyvät rentoutusharjoitukset.”

Lisätietoja:

Annamaija Ketola
kehittämispäällikkö
puh.
040 7232973
annamaija.ketola@nkl.fi