Am­ma­til­li­nen kun­tou­tus­sel­vi­tys

Kohderyhmä

Työikäiset näkövammaiset sekä näköongelmaiset  ja kuulovammaiset, joiden työ- ja opiskelukyky sekä ansaintamahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet aistivamman/-ongelman vuoksi.

Tavoite/Sisältö

Tuemme sinua työssä jatkamisessa ja jaksamisessa, työllistymisessä, ammatinvalinnassa ja opinnoissa selvittämällä  työ- ja toimintakykyäsi sekä arvioimalla ammatillisia kuntoutusmahdollisuuksiasi. 

Työ- ja opiskelukykyäsi tukevina keinoina ovat esim. työtä helpottavat apuvälineet, työolosuhteiden järjestely, työnkuvan muokkaaminen, työllistymisen tukimuodot ja koulutus.

Ohjelmasi laaditaan yksilöllisten tarpeittesi mukaan sisältäen yksilö- ja ryhmäohjausta. Saat yksilöllisen kuntoutussuunnitelman vaihtoehtoineen ja jatkotoimenpiteineen.

Aika

Jatkuvaa toimintaa, selvitys muodostuu alku- ja jatkovaiheesta 4+5 vuorokautta.

Hakeutuminen

Tarvitset työterveyslääkäriltä tai muulta sinua hoitavalta lääkäriltä B-lausunnon kuntoutustarpeestasi. Täytä hakemus ammatillisesta kuntoutukseta (KU 101) ja toimita se B-lausunnon kanssa Kelaan, linkki hakemukseen alla.

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Tuula Kääriäinen, 09 3960 4563
Sihteeri Kirsi Hirvonen, 09 3960 4455 ja kuntoutus-iiris@nkl.fi