9.4.2019
Lausunnot lukiokoulutuksen opetussunnitelman perusteista 2019

Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki
kirjaamo@oph.fi

Asiatunnus: OPH-632-2019

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
Luonnos 14.3.2019

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019
Luonnos 14.3.2019

Näkövammaisten liitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua nuorten ja aikuisten lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista.

Yleistä

Lausunnossa otamme kantaa näkövammaisten opiskelijoiden kannalta keskeisiin asioihin. Emme ota kantaa opiskeltavien aineiden kurssisisältöihin, vaan keskitymme yleisiin periaatteisiin sekä näkövammaisen opiskelijan yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja oikeuteen opiskella.

Yhdenvertaisuuslaki ja kohtuulliset mukautukset

Näkövammaisten liitto esittää, että lukion opetussuunnitelman perusteissa tuodaan nykyistä vahvemmin esiin yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaiset kohtuulliset mukautukset.

Lausuntojen keskeinen sisältö

  • Digitaalisten opiskeluympäristöjen, työvälineiden ja oppimateriaalien on oltava saavutettavia ja käytettäviä.
  • Näkövammaisilla opiskelijoilla on oltava yhtäläinen oikeus laadukkaaseen ja heidän todellisia tarpeitaan vastaavaan ohjaukseen lukio-opinnoissa sekä opinto- ja uraohjaukseen.
  • Näkövammaisten opiskelijoiden tarvitsemien kohtuullisten mukautusten ja erityisjärjestelyjen on toteuduttava heidän tarpeitaan vastaavasti.
Lausunnot ovat kokonaisuudessaan luettavissa alla olevista liitteistä, linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat järjestöjohtaja Sari Kokko 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi ja työllisyysneuvoja Ville Ukkola 050463 2588, ville.ukkola@nkl.fi


Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen       
toimitusjohtaja

Sari Kokko
järjestöjohtaja