12.2.2019
Nä­kö­vam­mai­sen ih­mi­sen so­siaa­li­set suh­teet -sel­vi­tyk­sen jul­kai­su­ti­lai­suus 19.2.2019

Aika ja paikka: 19.2.2019 klo 14.30-15.00, Braille-sali, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Julkaisutilaisuuden ohjelma

Näkövammaisten liiton teema vuodelle 2019 on "Kohtaamisia". Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontayksikkö on teettänyt vuoden 2018 lopussa jäsenille selvityksen, jonka tavoitteena oli saada lisää tietoa näkövammaisten ihmisten sosiaalisista suhteista haastattelemalla satunnaisesti valittuja näkövammaisia henkilöitä. Haastateltuja pyydettiin kertomaan, minkälaisia läheisiä ja etäisempiä ihmissuhteita heillä on ja kuinka usein he ovat yhteydessä läheisiinsä ja tuttuihinsa. Entä minkälaista on luoda uusia suhteita ja ylläpitää vanhoja, kun ei näe tai näkö on hyvin huono? Onko tietotekniikan kehitys jotenkin edesauttanut - tai haitannut - näkövammaisen ihmisen kontakteja muihin ihmisiin? Edelleen selvityksessä kysyttiin näkövammaisten ihmisten kokemuksista yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta, tyytyväisyydestä elämään sekä tulevaisuuden toiveista ja haaveista. 
 
Sosiaalinen kanssakäyminen ja suhteet muihin ihmisiin ovat keskeisiä jokaisen ihmisen elämässä. Voidakseen hyvin ihmisellä pitäisi olla sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä ihmissuhteita. Näkövammaisuus voi mutkistaa muihin ihmisiin tutustumista ja heidän seurassaan olemista. Pahimmillaan se johtaa vastentahtoiseen yksinäisyyteen. Vaikka tietotekniikka ja siihen liittyvät apuvälineet ovatkin kehittyneet viime vuosina paljon mahdollistaen näkövammaisten tasavertaisempaa osallistumista opiskeluun ja työelämään, eivät ne useinkaan ratkaise sosiaaliseen elämään mahdollisesti liittyviä ongelmia.
 
Taru Berndtson tutkimus- ja viestintäyritys Tarubeestä esittelee selvityksen tulokset ja luovuttaa selvitysmateriaalin Näkövammaisten liiton käyttöön. Vapaata keskustelua johdattelemassa sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen

Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuutta voi kuunnella nettiradion kautta: http://radio.nkl.fi:8000/iiris.mp3.m3u 

Tilaisuuden lopuksi kahvitus 80 ensimmäiselle.

Järjestäjä: Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonta