28.9.2018
Hal­li­tuk­sen esi­tys uu­des­ta vam­mais­pal­ve­lu­lais­ta an­net­tu edus­kun­nal­le

Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on tarkoitus yhdistää yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. Uusi laki turvaisi riittävät ja sopivat palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille sekä vahvistaisi vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

Lailla toteutettaisiin YK:n vammaissopimuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita.

Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 27.9.2018. Uuden vammaispalvelulain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.