27.9.2018, päivitetty 2.10.2018
Eu­roo­pan ko­mis­sion ky­se­ly ver­kon saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta - vas­taa vii­meis­tään 14.10.

Euroopan komission on pyytänyt Näkövammaisten liittoa välittämään alla olevan tiedon verkon saavutettavuutta koskevasta kyselystä. Vastausaika päättyy 14.10.2018.

Euroopan komissio on tilannut tutkimuksen julkisten toimijoiden verkkopalveluiden saavutettavuuden nykytilasta. Tarkoituksena on käyttää tuloksia vertailukohtana arvioitaessa verkon saavutettavuusdirektiivin (Web Accessibility Directive) vaikutuksia. Tämä direktiivi astui voimaan 26.12.2016, ja se edellyttää jäsenvaltioilta julkisen sektorin toimijoiden verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta.

Tutkimus sisältää käyttäjäkyselyn. Kyselyn kautta pyritään saamaan tietoa vammaisten käyttäjien käyttökokemuksista kotimaidensa julkisen sektorin toimijoiden verkkosivuista ja mobiilisovelluksista.
Saadaksemme hyvän vertailupohjan tarvitsemme kyselyymme runsaasti vastauksia erilaisilta käyttäjiltä ympäri Euroopan Unionia.

Arvostamme suuresti osallistumistanne ja se auttaa ymmärtämään käyttäjän näkökulmaa julkisen sektorin toimijoiden verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutetttavuudesta.

Tutkimus koostuu viidestä osasta, yhteensä kysymyksiä on 23. Kyselyn täyttäminen kestää noin 15–20 minuuttia, riippuen käyttämistänne apuvälineistä. Tutkimuksen suunnittelussa on otettu huomioon olemassa olevat saavutettavuusstandardit ja sitä ovat testanneet erilaisia apuvälineitä käyttävät henkilöt. Tutkimus on koneellisesti käännetty englannista muille EU:n virallisille kielille, ja tietyille kielille on tehty kielentarkastus.

Suostumuslomake

Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä jaeta kolmannen osapuolen (toisin sanoen kenenkään muun kuin palveluntarjoaja Capgemini Consultingin) kanssa. Kyselyn vastauksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Tämän kyselyn kautta kerätty tieto tuhotaan palvelusopimuksen päättyessä.

Hyväksymällä nämä ehdot vastaamalla alla olevaan kysymykseen suostut siihen, että tässä tutkimuksessa antamasi vastaukset käsitellään anonyymisti ja niitä käytetään osana tätä Euroopan komission tilaamaa tutkimusta. Kaikki tutkimukseen liittyvät raportit ovat julkisesti saatavilla, mutta eivät sisällä yksittäisiä tietoja.

Jos päätät kyselyn aikana tai sen jälkeen, että haluat peruuttaa luvan käyttää antamiasi vastauksia osana anonyymiä tutkimusta, tai jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä projektin johtoon: (tiedot kyselyn alussa kohdassa 2.)

Linkit kyselyyn

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.