Elämä omissa käsissä -kurssi

Tällä sivulla

Elämä omissa käsissä -kurs­si­ko­ko­nai­suus yk­sin asu­vien nä­kö­vam­mais­ten elä­män­hal­lin­nan tuek­si.

Näkövammaisten liitto kehittää kurssimallia, jolla tuetaan yksin asuvien 30–60-vuotiaiden näkövammaisten elämänhallintaa ja sosiaalista aktiivisuutta. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, lukuun ottamatta 20 euron omavastuuosuutta ja mahdollisia matkakustannuksia. Kurssit toteutetaan STEAn rahoittamina.

Taustaa

Yksin asuvien terveys on useiden mittareiden mukaan huonompi kuin parisuhteessa elävien ja he myös kokevat enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta (THL 2014).

Näkövammarekisterin tilastojen (2016) mukaan näkövammaisten aikuisten keskuudessa yksin eläminen on valtaväestöön verrattuna yleisempää.

On tavallista, että näkövammaiset nuoret aikuiset elävät perheissä lapsen asemassa pidempään kuin muut vastaavan ikäiset aikuiset, mikä voi osaltaan vaikeuttaa itsenäisen elämän aloittamista ja rajoittaa sosiaalisten suhteiden luomista.

Sisältö

Kurssilla tuetaan itsenäistä elämää ja sosiaalisuutta. Pohdimme ja etsimme keinoja oman aktiivisuuden vahvistamiseen käytännön toiminnan ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on vahvistaa itsenäistä elämänhallintaa vertaistuen ja asiantuntijoiden avulla. Kurssin sisältö vaihtelee järjestävästä tahosta riippuen ja voi sisältää muun muassa asioimista, yksinkertaista ruoanlaittoa sekä sosiaalisten tilanteiden harjoittelua. Kurssin ohjelmassa painottuu ryhmässä toimiminen.

Kurssilla ei tehdä esim. näkötutkimuksia tai apuvälinekartoituksia.

Kenelle

Kurssi voi palvella sinua, jos:

  • olet 30–60-vuotias, yksin asuva näkövammainen 
  • haluat löytää itsenäistä elämääsi tukevia keinoja ja olet motivoitunut tarvittaessa tekemään muutoksia omaa tilannettasi koskien
  • sinulla on halua tarkastella omaa toimintaasi ja ajatusmaailmaasi sekä työstää asioita vertaisryhmässä yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Teemat

Omatoimisuus, elämänhallinta, sosiaalisuus, osallisuus.

Toteutus

Kurssikokonaisuuteen sisältyy kurssilaisen tilannetta kartoittava ennakkotehtävä, välitehtävä sekä kaksi eri pituista kurssijaksoa. Helsingin kurssikokonaisuus toteutetaan Kuntoutus-Iiriksessä. Kuopion kurssikokonaisuus toteutetaan Pohjois-Savon alueyhdistyksen tiloissa, yöpyminen läheisessä hotellissa. Siirtymisiin ja ruokailuihin saa apua.

Ajankohta

Elämä omissa käsissä -kurssi toteutetaan Helsingissä Kuntoutus-Iiriksessä 23.–27.8.2021 ja jatko-osa 2.–4.11.2021. Haku päättyy 29.7.2021.

Elämä omissa käsissä -kurssi toteutetaan Kuopiossa yhteistyössä Pohjois-Savon alueyhdistyksen kanssa. Kurssi toteutetaan 9.–11.9.2021 ja jatko-osa 28.–30.10.2021. Haku päättyy 12.8.2021.

Kurssille hakeminen

Kurssille valitaan kuusi kurssilaista. Valinnassa huomioidaan mm. hakemukseen kirjattu tarve kurssille ja ensikertalaiset. Lisäksi tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman toimiva ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa. Tärkeää on myös, että hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja toimimaan kurssipäivän aikana omatoimisesti toimintaympäristöissä.

Katso hakemisen määräajat kohdasta Ajankohta.

Molempiin kurssikokonaisuuksiin haetaan joko täyttämällä sähköinen hakemuslomake tai lähettämällä Kuntoutus-Iirikseen paperinen hakemus, jonka voit tulostaa alla olevista linkeistä rtf- tai pdf-muodossa.

Postita täytetty lomake osoitteeseen:

Elämä omissa käsissä
Kuntoutus-Iiris, Näkövammaisten liitto ry
PL 41
00030 IIRIS

Kurssille valituille ilmoitetaan erikseen hakuajan päättymisen jälkeen. Kurssipaikka sitoudutaan vastaanottamaan maksamalla omavastuuosuus 20 €.

Lisätiedot

Laura Lankinen

laura.lankinen@nkl.fi

p. 050-471 3018


Sivu päivitetty