En­nak­ko­tie­toa ko­ro­na­so­vel­luk­sen saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta

Lue, miten sovellus toimii, miten sen voi ottaa käyttöön ja miten saavutettavuus on huomioitu.

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus on tarkoitus ottaa varsinaiseen käyttöön syyskuussa 2020.

Koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisemista voidaan tehostaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella. Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä.

Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin. Sovelluksen käyttäjä voi sen avulla saada tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.

Lisäksi sovelluksen käyttäjä voi anonyymisti ilmoittaa omasta tartunnastaan muille ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Sovelluksen käyttäjä, joka on saanut ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, voi pyytää yhteydenottoa terveydenhuollolta tai ottaa itse yhteyttä terveydenhuoltoon. 

Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista, ja sen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota perusoikeuksien, tietosuojan ja tietoturvan toteutumiseen. Sovelluksen käyttötarkoituksesta, siihen liittyvästä toimivallasta ja henkilötietojen käsittelystä säädetään lailla.  

Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. 

Saavutettavuus

Koronasovelluksen toteutuksessa on huomioitu WCAG-standardin- Ulkoinen linkki osalta värikontrastit ja kokovaatimukset. Ruudunsuurennusta ja dynaamisia tekstikokoja tuetaan. Huomioon on pyritty ottamaan myös sovelluksen käytettävyys ruudunlukijan avulla. Toteutustapaa valittaessa on pyritty huomioimaan, miten on mahdollista tukea eri käyttöaputeknologioiden hyödyntämistä.

Sovelluksen käyttö

Käyttäjät lataavat koronasovelluksen puhelimeensa sovelluskaupasta. Huomaathan, että sovellus tulee ladattavaksi ja käyttöön vasta syyskuussa.

Jos jollakin käyttäjällä todetaan koronavirustartunta, hän saa terveydenhuollosta koodin, jonka hän syöttää sovellukseen. Tämän jälkeen niille sovelluksen käyttäjille, joiden kanssa sairastunut on ollut lähikontaktissa, tulee puhelimeen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteys terveydenhuoltoon.

Sovelluksen toiminta perustuu säännöllisesti vaihtuviin ja satunnaisiin tunnisteisiin, joista ei voida suoraan tunnistaa käyttäjiä. Sovelluksen avulla ei voida myöskään tietää, kuka on tartunnan saanut.

Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi sen ottaa käyttöön.

Laitevaatimukset

Älypuhelimelta vaaditaan, että siinä on käytettävissä iOS 13.5 tai Android 6 Marshmellow tai uudempi. iOS 13.5 käyttöjärjestelmä on saatavilla iPhone 6S-puhelinmalliin tai uudempiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laitteiden tulisi olla noin vuodelta 2016 tai uudempia.

Entä jos sovelluksen käyttö ei onnistu?

Kaikilla ei ole välttämättä mahdollisuutta käyttää sovellusta, vaikka olisi älypuhelin käytettävissä. Sovellus on yksi apuväline tartuntaketjujen jäljitykseen, jota tehdään myös esimerkiksi haastatteluiden kautta. Vaikka sovellusta ei käytettäisi, pyritään mahdollisesti altistuneet aina tavoittamaan.

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tartuntaketjujen katkaisua tehostava sovellus- Ulkoinen linkki


Sivu päivitetty