Verk­ko­pal­ve­luis­ta ja val­tuu­tuk­sis­ta

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 8/2021

Tässä tiedotteessa esitellään lyhyesti kahta verkkopalvelua, Omakantaa ja suomi.fi sekä niiden käyttöön valtuuttamista, puuttumatta saavutettavuus- ja esteettömyyskysymyksiin tai tekniseen tukeen palveluiden käytössä. Näkövammaisten liitosta ja alueyhdistyksistä saat tukea ja neuvontaa kyseisissä asioissa.

Verkkopalveluita tarjoavat yritykset, valtionhallinto, Kela, kunnat ja kuntayhtymät. Verkkopalveluissa voit hoitaa mm. pankkiasioita, ajanvarauksia, hakemusten tekoa, omien tietojen tarkistamisia, reseptien uusimisia, ostosten tekoa jne., tarjonnan kirjo on valtava ja kasvaa koko ajan.

Verkkoasiointi tapahtuu joko tietokoneella tai muulla älylaitteella kuten puhelimella tai tablettitietokoneella. Asioinnin edellytys useimmiten on nk. vahva tunnistautuminen, joka vaatii verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen puhelimeen tai sirullisen, verkkoasiointiin aktivoidun virallisen henkilökortin lukulaitteineen. Voit myös valtuuttaa toisen toimimaan puolestasi palveluissa, joissa siihen on mahdollisuus.

Suomi.fi

Suomi.fi-verkkopalvelu auttaa erilaisissa tilanteissa olevia kansalaisia ja yrittäjiä. Suomi.fi kokoaa asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet ja palvelut yhteen osoitteeseen.

Palvelun kautta voi vastaanottaa viranomaisten viestit ja päätökset sähköisesti, samoin vastata tai toimittaa viranomaisille lisätietoja. Voit valtuuttaa toisen asioimaan puolestasi tai pyytää valtuutusta asioida toisen puolesta sekä tarkistaa, mitä tietoja sinusta on eri viranomaisten rekistereissä.

Esimerkiksi vuosittaiset veroilmoitusasiat tarkistuksineen voi hoitaa tai valtuuttaa toisen hoitamaan kokonaisuudessaan verkossa. Muita keskeisiä suomi.fi käytettäviä valtakunnallisia palveluita löytyy mm. Kelalta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, poliisilta ja tullilta.

Omakanta

Omakanta-palvelussa näet omat terveystiedot ja hoitoon liittyvät kirjaukset kuten laboratorio- ja röntgentutkimukset, reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa on nyt saatavilla myös EU:n koronatodistus.

Omakannassa voi myös antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen, antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan maan apteekille ja selata omia hyvinvointitietojasi.

Suomi.fi-valtuutus

Suomi.fi-valtuuksissa voit valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestasi tai vastaavasti saada valtuudet toimimiseen jonkun toisen puolesta.

Valtuutus on sähköinen valtakirja. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä.

Kun annat valtuuden, tunnistaudut ensin Suomi.fi -palveluun omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineilläsi ja valitset, kenen valtuuksiin haluat siirtyä. Sen jälkeen valitset valtuutetun tai valtuutetut ja asiat, joita he voivat hoitaa. Valtuutus on voimassa määrittelemäsi ajan. Kun pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun valtuuttaja on vahvistanut valtuuden.

Valtuutettu voi hoitaa mm. eri viranomaisessa asioita pelkällä sähköisellä tunnistautumisella, mikä helpottaa asiointia sekä vähentää paperisten valtakirjojen tarvetta.

On jo tavanomaista, että esim. lähisukulaiset valtuuttavat toisiaan toimimaan eri palveluissa ja pystyvät toimimaan viranomaisissa valtuuksilla tai annetulla valtuuksilla hoitamaan asioita Kelassa, tarkistamaan ja täydentämään veroilmoituksen, noutamaan lääkkeet apteekista tai joissakin sairaanhoitopiireissä hoitamaan ajanvaraukset, laboratorio- ja hoitotietojen tarkistamiset.

Suomi.fi -valtuuksia tarjoavat lukuisat alueelliset ja paikalliset toimijat, sairaanhoitopiirit sekä kunnat ja kuntayhtymät, myös Omakanta-palvelun valtuutukset hoidetaan Suomi.fi:ssä.

Lisätietoa saa suomi.fi -palvelusta tai alueyhdistysten tietotukipalveluista sekä kansalaisneuvontapalvelusta.

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on neuvontapalvelu, joka auttaa löytämään oikean viranomaisen tai palvelun asiasi hoitamiseen sekä avustaa sähköisen asioinnin käytössä ja tarjoaa tukea Suomi.fi-palvelujen käyttöön.

Palvelu on auki maanantai–perjantai klo 8–21, lauantai klo 9–15. Puhelinpalvelun numero on 0295 000, muut sähköiset neuvontakanavat löytyvät osoitteesta kansalaisneuvonta.fi.

Lähteet


Sivu päivitetty