Vastaa kyselyyn vam­mais­ten naisten köy­hyys­ko­ke­muk­sis­ta

Köyhyydellä viitataan tässä tutkimuksessa taloudelliseen niukkuuteen sekä siitä koituviin ongelmiin ja mahdollisuuksien puutteeseen.

Haluaisitko osallistua vammaisten naisten köyhyyskokemuksia kartoittavaan tutkimukseen?

Kysely on tarkoitettu kaikille vammaisille naisille, joilla on omia kokemuksia köyhyydestä. Köyhyydellä viitataan tässä yhteydessä monipuolisesti esimerkiksi toimeentulovaikeuksiin, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien niukkuuteen sekä yleiseen mahdollisuuksien puutteeseen. Köyhyys ei siis tässä tutkimuksessa merkitse pelkästään taloudellista niukkuutta, vaan monipuolisesti siitä koituvia ongelmia ja mahdollisuuksien puutetta.

Yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen parissa on osoitettu, että vammaiset naiset ovat erityisessä riskissä ajautua köyhyyteen. Aihetta ei ole kuitenkaan Suomessa juuri tutkittu, eikä aiheesta varsinkaan ole tehty laadullista tutkimusta, jossa kartoitettaisiin vammaisten naisten omia kokemuksia aiheesta.

Kyselyssä on viisi kysymystä, joihin vastataan nimettömänä. Vastauksia kerätään 12.7.2020 asti.

Kysely on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhteiskuntapolitiikkaa ja vammaistutkimusta opiskelevan Piia Pohjalaisen maisterintutkielmaa.

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia noudattaen. Henkilötiedot tai sähköpostiosoitteet eivät välity vastauksen mukana kyselyn tekijälle. Annettuja vastauksia käsitellään anonyymisti, eikä niitä voi yhdistää henkilöön. Ikään ja asuinpaikkaan liittyvät kysymykset auttavat kartoittamaan erityisesti palveluihin liittyviä asioita, eikä niitä voi yhdistää vastaajan henkilöllisyyteen. Kyselyn vastauksia säilytetään tutkijan henkilökohtaisissa tiedostoissa salasanan takana, ja vain kyselytutkimuksen tekijällä ja tutkimuksen ohjaajalla on pääsy kyselyaineistoon. Kyselyn aineisto hävitetään kun tutkielma on hyväksytty. Maisterintutkielma julkaistaan Helsingin yliopiston E-thesis-palvelussa.

Lisätietoja:

Piia Pohjalainen, maisteriopiskelija
piia.pohjalainen@helsinki.fi


Sivu päivitetty