Vam­mais­foo­ru­mi: Yh­den­ver­tai­set vaalit taattava

Kotiäänestysmahdollisuus on tärkeä elementti demokratian toteutumisessa. Vielä on aikaa lisätä tästä mahdollisuudesta tiedottamista.

Vammaisfoorumi ry on ottanut kantaa vaalien järjestämisen yhdenvertaisuuteen. Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Näkövammaisten liitto on mukana Vammaisfoorumissa, ja Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko on Vammaisfoorumin puheenjohtaja.

Vammaisfoorumin tiedote 05.03.2021

Parhaillaan keskustellaan kuntavaalien järjestämisen ajankohdasta ja vaalien turvallisesta läpiviemisestä. Vammaisfoorumi haluaa nostaa päättäjien tietoisuuteen seikkoja, jotka liittyvät erityisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuteen käyttää äänioikeuttaan. Merkittävä osa vammaisista ihmisistä on erityisen alttiina koronavirustartunnalle, vaikka rokotukset etenevät päivä päivältä. On yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsoen ongelmallista, mikäli suuri osa tästä äänestäjäkunnasta jää tai jättäytyy tartuntariskin vuoksi vaalitoimituksen ulkopuolelle.

Koronapandemian vuoksi moni vammainen ihminen on välttänyt kontakteja jo vuoden ajan tartuntariskien minimoimiseksi. Uskaltavatko vammaiset ihmiset lähteä käyttämään äänioikeuttaan? Samassa tilanteessa on moni muu riskiryhmään kuuluva. Jos äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi, jää kunnanvaltuustojen mandaatti heikoksi. Tämä ei ole demokratian kannalta optimaalinen tilanne.

Kotiäänestysmahdollisuus on tärkeä elementti demokratian toteutumisessa. Kaikki siihen oikeutetut eivät kuitenkaan mahdollisuutta käytä tai edes tiedä tästä vaihtoehdosta. Vielä on aikaa lisätä tiedottamista, jotta mahdollisimman moni voisi äänestää kotona. Kotiäänestyksen toteuttamiseen onkin kunnissa varattava riittävästi resursseja, jotta kaikki siihen oikeutetut voivat kotonaan äänestää.

Vaalivirkailijoiden ja vaaliavustajien turvallisuudesta huolehtiminen on yksi tärkeä osa onnistunutta vaalitoimitusta. Tähän on kiinnitettävä huomiota, jotta vaalilautakunnissa työskentelevät ihmiset eivät joudu toimimaan oman terveytensä kustannuksella.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että vaalitoimituksen on kaikissa tilanteissa oltava esteetön ja saavutettava. Tämä koskee niin kotiäänestystä, ennakkoäänestystä kuin varsinaisen vaalipäivän äänestystapahtumaakin. Jokaisella on oltava yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus äänestää niin, että vaalisalaisuus säilyy.

Perustuslakimme mukaan valta kuuluu kansalle ja siinä taataan vaali- ja osallistumisoikeudet. Perusoikeuksista ensimmäinen on kuitenkin yhdenvertaisuus, jonka mukaan ketään ei saa asettaa huonompaan asemaan esimerkiksi terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Myös vaikeina aikoina on yhdenvertaisuudesta pidettävä kiinni ja tosiasiallinen äänioikeus vaaleissa taattava.

Sari Kokko
puheenjohtaja
Vammaisfoorumi


Sivu päivitetty