Vam­mais­foo­ru­mi ky­see­na­lais­taa liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set

Koronatilanteen vuoksi harkittujen liikkumisrajoitusten vaikutukset voivat olla vammaisiin ihmisiin suurempia kuin vammattomiin, ja tämä tulee ottaa rajoituksien vaikutuksia arvioitaessa huomioon.

Kuulemistilaisuus 29.3.2021

Vammaisfoorumi oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana sen käsitellessä liikkumisrajoituksia koskevaa hallituksen esitystä. Vammaisfoorumia edusti sen puheenjohtaja, Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko. Kuultavina oli kaikkiaan 17 asiantuntijaa sekä muun muassa Valtioneuvoston kanslian, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat.

Tällä sivulla on muutamia nostoja Vammaisfoorumin lausunnosta.

Vammaisfoorumi on pettynyt siitä, ettei jo aiemmin ole otettu käyttöön rajoittavampia toimenpiteitä esimerkiksi rajavalvonnassa. Nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä on kyse hyvin poikkeuksellisesta puuttumisesta perusoikeuksiin. Näiden puuttumisten tulee olla tarkkarajaisia, sopusuhtaisia ja välttämättömiä.

Vammaisfoorumi toteaa, että rajoitusperusteiden hyväksyttävyyttä tulee aina arvioida yhdenvertaisesti suhteessa vammaisiin ja vammattomiin ihmisiin. Joissakin tilanteissa rajoitusten vaikutukset saattavat olla vammaisiin ihmisiin suurempia kuin vammattomiin. Tämä tulee ottaa rajoituksien vaikutuksia arvioitaessa huomioon. Vammaisfoorumi nostaa esiin vammaisiin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia myös kirjallisen asiantuntijalausunnon kohdassa lakiesityksen vaikutusarviointi.

Esitys herättää yleisen tason kysymyksen siitä, onko nyt valittu keino, eli kaikkien ihmisten liikkumisen rajoittaminen ympäri vuorokauden, perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten tarkoittamalla tavalla välttämätöntä ja oikeasuhtaista Suomen koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Vammaisfoorumi pitää kannatettavana, ettei kasvomaskia tai hengityssuojainta ole käytettävä, mikäli terveydelliset syyt sen estävät. Tällaisia terveyteen liittyviä syitä voi olla monenlaisia. Syyt voivat olla myös kognitiivisia esteitä, jotka tulee sisällyttää yllä mainittuihin terveydellisiin syihin.

Lue Vammaisfoorumin lausunto kokonaisuudessaan:


Sivu päivitetty