Vammaisen py­sä­köin­ti­lu­vas­ta liik­ku­mi­ses­tei­sen py­sä­köin­ti­tun­nus

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 8/2020

Kesäkuun alusta voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä vammaisen pysäköintiluvan nimi muuttui liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi. Vanhat vammaisen pysäköintiluvat ovat edelleen voimassa voimassaoloaikansa loppuun asti. Seuraavan kymmenen vuoden ajan asiakkailla voi siis olla käytössään joko vammaisen pysäköintilupa tai liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen ja sitä voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljetettavana tai kuljettajana. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Tunnuksen myöntämisen edellytykset pysyvät samoina kuin tähänkin asti

  • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§).
  • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, näöntarkkuus saa olla paremmassa silmässä enintään 0,1 tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen.
  • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten tunnus voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Tunnuksen hakeminen säilyy ennallaan

Tunnusta haetaan Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta- Ulkoinen linkki tai Traficomin palveluntuottajalta Ajovarmalta- Ulkoinen linkki.

Pysäköintitunnuksella pysäköintiin tulee pieniä muutoksia

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ja vammaisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä ajoneuvon yleisille alueille seuraavasti:

  • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue” 
  • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus tai vammaisen pysäköintilupa ei välttämättä oikeuta pysäköimään yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen valvomilla alueilla. Pysäköijän kannattaa varmistaa asia etukäteen yritykseltä tai alueen omistajalta. Yksityisiä pysäköintialueita voivat olla esimerkiksi lentokenttien ja ostoskeskusten pysäköintialueet.

Lähteet ja lisätietoa


Sivu päivitetty