Sari Loi­jak­sel­le myönnetty so­si­aa­li­neu­vok­sen arvonimi

Näkövammaisten liiton puheenjohtaja Loijas on tehnyt monipuolisen työuran vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

Näkövammaisten liiton puheenjohtaja Sari Loijakselle on myönnetty sosiaalineuvoksen arvonimi osoituksena vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi arvonimen torstaina 11.6.2020.

Ura ja tehtävät

Sari Loijas on tehnyt monipuolisen ja tuloksellisen työuran valtionhallinnossa ja järjestöjen johtotehtävissä vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä neuvottelevana virkamiehenä ja Valtakunnallisen vammaisneuvoston- Ulkoinen linkki pääsihteerinä, jossa hänen ensisijaisena tehtävänään oli vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Hän on osallistunut lainsäädännön valmistelutyöhön ja lakien soveltamisen ohjaukseen. Ennen näitä tehtäviä Sari Loijas työskenteli Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa Euroopan Unionin Helios II -ohjelman Suomen toimintojen koordinaattorina ja sen jälkeen Kynnys ry- Ulkoinen linkki:ssä Euroopan Unionin rahoittaman kansainvälisen vammaisten työllistämishankkeen Suomen projektipäällikkönä.

Näiden tehtävien hoitaminen, samoin kuin hänen toimintansa järjestöissä, on edellyttänyt monipuolista kansainvälistä osallistumista ja yhteistyötä. Loijas on muun muassa osallistunut hallituksen delegaation jäsenenä YK:n vammaissopimusta käsitelleisiin erityisistuntoihin New Yorkissa. Kansainvälistä asiantuntemusta ovat myös lisänneet hänen opintomatkansa ja koulutuksensa USA:ssa ja Japanissa, joissa hän perehtyi erityisesti vammaisten ihmisoikeuspolitiikkaan, lainsäädäntöön ja yhdenvertaisuusasioihin. Ulkoministeriön pyynnöstä hän on antanut Suomen vapaaehtoisraportin vammaisten henkilöiden äänestysoikeuden toteutumisesta ETYJ:in inhimillisen ulottuvuuden komitean kokouksessa Wienissä vuonna 2014. Lisäksi hän on osallistunut lukuisiin muun muassa vammaisten henkilöiden syrjintäkieltoa ja eri maiden vammaispolitiikkaa käsitelleisiin kansainvälisiin seminaareihin sekä puhujana että kuulijana.

Järjestötyön Sari Loijas aloitti 1980-luvun puolivälissä Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry- Ulkoinen linkki:n hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen toiminta ja läheinen vuorovaikutus näkövammaisten jäsenten kanssa antoi hyvän perustan myöhempiin järjestö- ja vammaispoliittisiin tehtäviin. Näkövammaisten liiton liittovaltuustoon Loijas valittiin vuonna 1986. Hallituksen jäsenenä hän toimi vuosina 1998–2003, josta varapuheenjohtajana vuosina 2000–2003. Hänen varapuheenjohtajakautenaan käynnistettiin muun muassa valtakunnallisen Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen rakennushanke. Liiton toimintaan hän tuli uudelleen virkauransa jälkeen, kun hänet valittiin liiton puheenjohtajaksi vuonna 2016, ja tässä tehtävässä hän toimii edelleen. Näkövammaisten liiton toiminnassa Loijas on ollut aktiivisesti vaikuttamassa näkövammaisten toimintaedellytysten ja palveluiden kehittämiseen. Liitolla on ollut perinteisesti keskeinen asema näkövammaisten erityispalvelujen tuottajana ja kehittäjänä, ja on edelleen, yhteiskunnan asettaessa uusia haasteita näkövammaisten palvelutoiminnalle.

Viime aikoina vammaisten ihmisten kanssa tehtävä kehitysyhteistyö on ollut merkittävä osa Sari Loijaksen toimintaa. Tällä hetkellä hän toimii myös vammaisten kehitysyhteistyösäätiö Abiliksen- Ulkoinen linkki puheenjohtajana. Aiempi hallituksen jäsenyys Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAssa- Ulkoinen linkki on antanut hänelle laaja-alaista näkökulmaa kehitysyhteistyöhön.

Sari Loijas on toiminut virkauransa jälkeenkin vammaispoliittisena asiantuntijana eri hallinnonalojen työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Hän on ollut valmistelemassa merkittäviä lainsäädäntöhankkeita, kuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen ja osallisuuden edistämistä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntökokonaisuutta ja lainsäädäntöä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämiseksi. Hän on ollut asiantuntijajäsenenä ulkoministeriön johdolla työskennelleessä YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointia valmistelleessa työryhmässä vuosina 2011– 2013 ja kuulunut sihteeristöön, jonka tehtävänä oli valmistella Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPOn- Ulkoinen linkki kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia yhteistyössä ministeriöiden ja vammaispoliittisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli saada YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteiden toimeenpano osaksi suomalaisen yhteiskunnan toimintaa. Sari Loijas oli toisena kirjoittajana vuonna 1995 julkistetussa Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa Kohti yhteiskuntaa kaikille- Ulkoinen linkki.

Sosiaalineuvoksen arvonimi

"Vaikka nimitys on tunnustus tehdystä työstä, työ ei tähän lopu. Toivon, että voisin jatkossakin tuoda korteni kekoon, kun kekoa jossain rakennetaan", sanoo sosiaalineuvoksen arvonimen saanut Sari Loijas.

Sosiaalineuvoksen nimeä ja arvoa anoivat yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sari Loijakselle Näkövammaisten liitto yhdessä Ihmisoikeusliiton ja Abilis-säätiön sekä presidentti Tarja Halosen, kansanedustaja Paula Risikon, työelämäprofessori Elli Aaltosen ja Sitran vanhemman neuvonantaja Liisa Hyssälän kanssa. Kiitämme kaikkia mukana olijoita!

Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen totesi, että kun yhteistyötahoja ja suosittelijoita haettiin, kaikki lähtivät heti mukaan. "Ei ennättänyt kuin painaa enteriä viestin suhteen, niin viestiin oli vastattu välittömästi. Tämä mielestäni osoittaa Sari Loijaksen vahvaa asemaa ja roolia vammaiskysymyksissä, vaikuttamistyössä ja hänen laajaa verkostoaan", totesi Tahvanainen.

Onnittelemme lämpimästi liittomme puheenjohtajaa Sari Loijasta sosiaalineuvoksen arvonimestä!

 

Nainen istuu kesämekossa puistonpenkillä iso kukkakimppu kädessään, opaskoira makaa maassa naisen jaloissa.
Sari Loijas ja opaskoira Gitta

Sivu päivitetty