Pis­te­kir­joi­tus­ta juhlitaan 4.1.

Maailman pistekirjoituspäivää vietetään perjantaina 4.1. Suomessa on noin 1500–2000 pistekirjoituksen käyttäjää.

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2019

Maailman pistekirjoituspäivää vietetään tänään perjantaina 4.1. Pistekirjoitus on arjessa tarpeellinen taito sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille. Suomessa on noin 1500–2000 pistekirjoituksen käyttäjää.

Kuuden pisteen kirjoitusjärjestelmän kehitti ranskalainen Louis Braille vuonna 1824. Suomeen se tuli 1860-luvulla. Järjestelmä on edelleen maailmanlaajuisesti käytössä.

Kun teknologia kehittyy huimaa vauhtia, myös erilaiset pistekirjoitusta lukevat laitteet ja pistekirjoituksen käyttö ja käyttöyhteydet kehittyvät vastaamaan nykyaikaisiin tarpeisiin. Viime vuosina pistekirjoitusta on tullut yhä useammin muun muassa erilaisiin opastetauluihin julkisissa tiloissa, joukkoliikennevälineisiin ja lääke- ja ruokatavarapakkauksiin.

Näkövammaiset voivat opiskella pistekirjoitusta esimerkiksi Näkövammaisten liiton Helsingissä sijaitsevan Kuntoutus-Iiriksen kursseilla, Ammattiopisto Liven Arlan toimipaikassa Espoossa ja alueellisen pistekirjoitusohjaajan tuella eri puolilla maata.

Suomessa pistekirjoituksen asiantuntijaelimenä toimii Braille-neuvottelukunta (BNK), jonka nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö neljävuotiseksi kaudeksi kerrallaan. BNK antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista sekä laatii suosituksia ja ohjeita sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalin yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista.


Sivu päivitetty