Pank­ki­tun­nus­ten myön­tä­mi­nen nä­kö­vam­mai­sil­le ihmisille

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa pankit tarjoamaan palveluita yhdenvertaisesti myös vammaisille.

9.2.2015

Kun sokea henkilö tarvitsee toisen henkilöä apua tunnusten käyttämiseen ovat jotkut pankin kieltäytyneet myöntämästä pankkitunnuksia. Pankit vetoavat lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista, joka tulee sovellettavaksi silloin, kun verkkopankkitunnuksia käytetään tunnistauduttaessa esim. eri viranomaisten tarjoamiin sähköisiin palveluihin. Laki lähtee siitä, että tunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Vastaavasti maksupalvelulaki, joka tulee sovellettavaksi silloin, kun maksuvälineillä ja niihin liittyvillä tunnisteilla käytetään maksupalveluja, lähtee siitä, että maksuvälineet ja tunnisteet ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle.

Uuden yhdenvertaisuuslain tultua voimaan on pankki velvollinen tarjoamaan palveluita yhdenvertaisesti kaikille myös vammaisille. Laki myös velvoittaa palvelun tarjoajaa tekemään asianmukaiset kohtuulliset mukautukset jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada palveluita. Mielestäni pankki rikkoo yhdenvertaisuuslakia jos se edelleen kieltäytyy antamasta tunnuksia.

– Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies


Sivu päivitetty