Nyt on aika tarkistaa ve­roil­moi­tus

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 4/2020

Veroilmoitukset ovat jo nyt OmaVerossa ja postitse ne ovat perillä viimeistään huhtikuun lopussa. Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi.

Jos lisäyksille tai korjauksille on tarvetta, voit tilata tarvittavat lomakkeet ja palautuskuoren puhelimitse Verohallinnon numerosta 029 497 030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.)

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys, invalidivähennys ja kotitalousvähennys ovat asioita, jotka saattavat koskea juuri sinua. Ja jos opaskoira on sinulle välttämätön työstä selviytymiseksi, on tällöin mahdollisuus hakea tulonhankkimiskuluina sotasokeille määritellyn kulukorvauksen ja opaskoirakoulun myöntämän kulukorvauksen erotusta. Näissä asioissa veroilmoituksen täydentäminen on tarpeen.

Veron maksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi vaatia, mikäli veronmaksukyky on omat ja perheen tulot ja varat huomioon ottaen erityisistä syistä oleellisesti vähentynyt. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi työttömyys tai sairaus. Voit saada vähennyksen pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana ja sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä. Vähennyksen määrä riippuu sairauskulujen ja kokonaistulojen määrästä.

Invalidivähennys

Invalidivähennykseen on oikeus, jos vamman tai sairauden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus, johon on merkitty haitta-aste ja sen alkamisajankohta. Jatkossa verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on toimitettava verohallinnolle uusi lääkärintodistus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti.

Kotitalousvähennys

Kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelun kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Esimerkiksi yksityiseltä ostetun siivouksen kulut kannattaa ilmoittaa kotitalousvähennyksessä.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen. Toimita hakemus lisäajasta Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää. Verohallinnolla on tähän oma lomake tai voit hakea lisäaikaa OmaVerossa.

Mikäli jokin yllä olevasta jäi askarruttamaan ja kysymyksiä heräsi, Verohallinnon puhelinnumerosta 029 497 002 saa yleisneuvontaa henkilöverotukseen ja veroasioiden hoitoon liittyen.

OmaVerossa voit hoitaa lähes kaikki veroasiat. Kirjautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


Sivu päivitetty