Nä­kö­vam­mais­ten opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det vaarassa

Keskuspuiston ammattiopiston yt-neuvotteluiden toimenpiteet vievät pohjan näkövammaisten opetukselta ja näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnolta.

25.10.2016

Näkövammaisten liitto on lähettänyt kannanoton Keskuspuiston ammattiopiston johdolle. Asia on tiedotettu myös opetus- ja kulttuuriministeriöön. Ohessa kannanotto tiivistettynä.

Näkövammaisten liitto on järkyttynyt Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikassa syksyn 2016 yt-neuvotteluiden toimenpiteistä, jotka vievät pohjan näkövammaisten opetukselta ja näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnolta. Kriittisintä on ict-osaajien toimien lakkauttaminen ja työntekijöiden irtisanominen, jolloin katoaa näkövammaisten apuvälineisiin, ict-ratkaisuihin ja digitalisaation saavutettavuuteen liittyvä osaaminen.

Valma-koulutuksen osalta ict-osaajien irtisanominen tarkoittaa heikennystä koulutuksen perusajatukseen. Näkövammaisilla it- ja apuvälinekäytön ohjauksen tarve on keskeinen peruste hakeutua Valma-koulutukseen. Myös perustutkinto-opiskelijoilla on tarve ict-ohjaukseen ja tukeen. Tietoa siitä, millä tavoin ict-osaaminen jatkossa turvataan, ei ole.

Näkövammaisten liitto katsoo, että Arlan toimipaikassa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen sen tehtävä huolehtia erityisopetuksesta ja vammaisille annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä ei täyty.

Toimenpiteitä on Arlassa kohdennettu myös pitkäaikaisiin näkövammaisopetuksen ammattilaisiin, joiden mukana häviää merkittävää tietotaitoa. Näkövammaisten liitto on huolestunut siitä, millä tavoin näkövammaistaitojen ohjauksen erikoisammattitutkinto ja siihen liittyvä näyttöjen arvioinnin osaaminen turvataan tulevaisuudessa.

Keskuspuiston ammattiopisto supistaa koulutustarjontaansa. Tutkintoja lakkautetaan ja muutetaan yksisarjaisiksi. Myös ainakin yhden tutkinnon sisältö uudistetaan täysin. Kaikki näkövammaiset eivät voi hakeutua yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Heille ei jää koulutusvaihtoehtoja, ellei Keskuspuiston ammattiopisto tarjoa heille soveltuvia koulutuksia. Myös yksisarjaisiksi muutettavien koulutusten kohdalla jatkuvan sisäänoton periaate ja sen toteuttaminen käytännössä huolestuttaa Näkövammaisten liittoa.

Edellisten yt-neuvottelujen jälkeen lakkautettiin Arlan toimipaikan oppimateriaalitoimisto. Opettajien ja ohjaajien piti jatkossa muokata oppimateriaali näkövammaisille opiskelijoille soveltuvaksi. Arlassa piti olla oppimateriaalien muokkaamiseen liittyvää osaamista ja yhteistyötä suunniteltiin Celian ja Näkövammaisten liiton kirjapainon kanssa. Nyt Arlassa on irtisanottu henkilöstöä, jolla on oppimateriaaleihin liittyvää erityisosaamista. Jäljellä on tuntiopettajia, joilla ei tule olemaan aikaa oppimateriaalien muokkaamiselle. Myöskään suunniteltua yhteistyötä Näkövammaisten liiton kirjapainon kanssa ei ole tehty. 


Sivu päivitetty