Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liitto mukana Hyvin sanottu -hank­kees­sa

Haluamme vahvistaa hyvää ja turvallista keskustelukulttuuria, joka antaa äänen jokaiselle yhteisöömme kuuluvalle.

Tiedote 22.3.2021

Hyvin sanottu – Bra sagt on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen (2021–2026) hanke, jolla halutaan vahvistaa suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luoda turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Hankkeessa on mukana lukuisia yhteistyökumppaneita järjestöistä ministeriöihin ja eduskunnasta Suomi 24 -keskustelupalstaan.

Myös Näkövammaisten liitto on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Liitto haluaa Hyvin sanottu -kumppanuuden opeilla kehittää keskustelukulttuuria kolmella tasolla:

  1. näkövammaisten omilla keskustelukanavilla
  2. Näkövammaisten liitossa työpaikkana
  3. koko näkövammaisyhteisössä.

Kehittämistyössämme hyödynnämme Erätauko-keskustelun- Ulkoinen linkki oppeja.

”Uskomme, että moniääninen yhteisö on vahva yhteisö, ja haluamme varmistaa, että jokainen saa näkövammaisyhteisössä äänensä kuuluviin. Vaikka jokaisella on henkilökohtainen vastuu siitä, millaista keskustelukulttuuria omissa kohtaamisissaan ylläpitää, myös organisaation on kannettava vastuu niistä rakenteista, joiden sisällä keskustelua käydään”, sanoo Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen.

Kehittämistyö käynnistyy Näkövammaisten liitossa jo keväällä 2021, kun selvitämme keskustelukanavien käyttäjien kokemuksia ja toiveita niiden keskustelukulttuurista. Selvitys tehdään sähköisenä kyselynä huhti–toukokuussa, ja tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä, joilla tähdätään entistä turvallisempaan ja moniäänisempään keskusteluun. Kysely uusitaan hankkeen aikana ainakin kaksi kertaa, jotta voimme nähdä, tapahtuuko kulttuurissa muutosta.

”Kehittäminen ei välttämättä tarkoita sitä, että lähtötilanne olisi erityisen huono. Haluamme kuitenkin kartoittaa, miten turvallisena ja hyvänä keskustelukulttuuriamme tällä hetkellä pidetään. Samankaltainen kysely tehdään myöhemmin myös liiton henkilöstölle”, kertoo liiton viestinnän asiantuntija Heidi Härmä.

Kysely pohjautuu Ylen vastaavaan kyselyyn, johon vastasi syyskuussa 2020 yli 2 400 yli 15-vuotiasta suomalaista.

”Meistä on tärkeää olla mukana Hyvin sanottu -hankkeessa myös siksi, että yhteiskunnassa käytävässä keskustelussa tulee kuulua kaikkien ääni. Tämä edellyttää meidän näkökulmastamme esimerkiksi sitä, että sähköiset kanavat, joissa yhteiskunnallista ja ylipäätään keskustelua käydään, ovat saavutettavia”, muistuttaa Tahvanainen.

Piirroskuva kädestä, joka näyttää peukkua. Puhekuplassa teksti: Hyvin sanottu. Kunnioittaen keskusteleva Suomi.

Lisätietoja

viestinnän asiantuntija Heidi Härmä
heidi.harma@nkl.fi
p. 09 3960 4622

Lue lisää