Nä­kö­vam­mais­ten liitto Ih­mi­soi­keus­lii­ton kan­na­tus­jä­se­nek­si

Ihmisoikeusliitto tekee työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi, ja tätä työtä haluamme tukea.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta esimerkiksi iästä, vammasta tai terveydentilasta. Nämä seikat eivät saa vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä tai saada erilaisia palveluita.

Ihmisoikeusliitto tekee työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi ja osallistuu aktiivisesti lakien ja politiikkaohjelmien valmistelutyöhön sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin yhdenvertaisuuteen, syrjintään ja rasismiin liittyviin ongelmiin Suomessa.

Näkövammaisten liitto on liittynyt Ihmisoikeusliiton kannatusjäseneksi, mikä on kannanottomme ihmisoikeuksien puolesta Suomessa.


Sivu päivitetty