Nä­kö­vam­mais­ten liiton pal­ve­luis­sa uusia sisäisiä jär­jes­te­ly­jä

Palvelulinjan johtajaksi on valittu Annamaija Ketola ja Opaskoirakoulun päälliköksi Vesa Väkeväinen. Iivo Johansson ja Susanna Öysti jatkavat äänittämön ja kirjapainon vastaavina.

Näkövammaisten liiton hallitus on päättänyt seuraavista palvelulinjaa koskevista sisäisistä järjestelyistä.

Palvelulinja

Palvelulinjan johtajaksi on valittu 1.5.2020 alkaen Annamaija Ketola. Ketola on työskennellyt Näkövammaisten liitossa eri tehtävissä 13 vuotta. Ketola hoitaa johtajan tehtävien ohella kuntoutuksen kehittämispäällikön tehtävät 11.10.2020 saakka. Kuntoutuksen kuntoutuspäällikkö Ulla Hannula on tällä hetkellä vuorotteluvapaalla 11.10.2020 saakka. Tämän jälkeen kuntoutuksen päälliköitä ovat Ulla Hannula ja Seija Viitanen. Kehittämispäällikön tehtävä päättyy tällöin.

"Pandemian aiheuttamat rajoitukset heijastuvat palvelulinjan normaalitoimintaan ja esimerkiksi liiton lähikuntoutus on jouduttu keskeyttämään. Lähtökohta palveluissakin on ollut se, että ne palvelut, joita näkövammaiset tarvitsevat ja joita voimme toteuttaa, tarjoamme koronapandemiankin aikana. Seuraamme aktiivisesti mm. valtioneuvoston, THL:n ja Kelan ohjeita ja suosituksia ja huomioimme nämä eri palveluiden toteutuksessa. Meidän on kehitettävä toimintojamme, jotta pystymme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja toimintaympäristömuutoksiin jatkossakin. Otan mielelläni vastaan palautteita palvelujemme kehittämiseksi. Pidämme katseemme tulevaisuudessa ja teemme ratkaisuja, joiden avulla turvaamme yhdessä laadukkaat palvelut näkövammaisille", sanoo Annamaija Ketola.

Palvelulinjan johtaja on myös Näkövammaisten liiton johtoryhmän jäsen. Annamaijan tavoitat meilitse annamaija.ketola@nkl.fi tai p. 09 3960 4450.

Opaskoirakoulu

Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun päälliköksi on valittu Vesa Väkeväinen 1.5.2020 alkaen. Väkeväinen on työskennellyt Opaskoirakoulun eri tehtävissä 36 vuotta. Hän on hoitanut kennelvastaavan tehtävien lisäksi Opaskoirakoulun vastaavan tehtävät tämän vuoden tammikuusta alkaen.

"Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun tärkein tehtävä on kehittää toimintaansa niin, että näkövammaisilla on jatkossakin käytettävissä yhä laadukkaampia opaskoiria. Tässä on vahvasti mukana koko Opaskoirakoulun työhönsä sitoutunut ammattitaitoinen henkilökunta. Koronasta johtuva poikkeusaika on osoittanut Opaskoirakoulun ketteryyden myös mukauttaa toimintaansa. Uusi rakennettava koulu tuo koirien olosuhteet nykyvaatimusten tasolle ja turvaa opaskoiratoiminnan jatkuvuuden tulevaisuudessakin", painottaa Vesa Väkeväinen.

Vesan tavoitat meilitse vesa.vakevainen@opaskoirakoulu.fi tai p. 050 368 4874.

Äänittämö ja kirjapaino

Äänittämön vastaavana on työskennellyt Iivo Johansson ja kirjapainon vastaavana Susanna Öysti tämän vuoden alusta alkaen. Hallitus päätti, että kirjapaino ja äänittämö -yksikköön ei rekrytoida päällikköä. Johansson ja Öysti jatkavat toimintojen vastaavina.

”Äänittämö tuottaa vuosittain satoja korkealaatuisia äänikirjoja. Lisäksi tärkeä osa toimintaa jatkossakin ovat äänimuotoisten tiedotteiden, äänilehtien, oppimateriaalien ja kulttuuriaineistojen tuottaminen sekä asiantuntijatyö”, sanoi Iivo Johansson. Hän on työskennellyt liitossa seitsemän vuotta.

Iivon tavoitat meilitse iivo.johansson@nkl.fi tai p. 09 3960 4090.

Näkövammaisten liitossa kahdeksan vuotta työskennellyt Susanna Öysti kertoi tarkemmin kirjapainon eli Taktiilin palveluista: "Taktiilissa tehdään jatkossakin monipuolisesti pistekirjoitustuotteita ja kohokuvia henkilökohtaisista tarpeista laajoihin levikkeihin. Tuotamme pistekirjoitustuotteita lehdistä kokousaineistoihin ja almanakasta viranomaisasiakirjoihin, voimme yhdistää pistekirjoitusta väritulostukseen esimerkiksi käyntikorteissa, esitteissä ja flyereissa, valmistamme kohokarttoja kuohupaperille niin yksilölliseen käyttöön kuin tapahtumiin ja näyttelyihinkin, tulostamme isokirjoitusaineistoja sekä valmistamme koho- ja pistekirjoitusopasteita WC-kylteistä suuriin kohokarttoihin. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja etsimme uusia toteutustapoja."

Kirjapainon palveluihin liittyvät tarjouspyynnöt ja tilaukset: taktiili@nkl.fi tai p. 050 471 1302. Susannan tavoitat meilitse susanna.oysti@nkl.fi tai p. 09 3960 4002.


Sivu päivitetty