Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­jär­jes­töt vetoavat kun­tou­tuk­sen puolesta

Pohjoismaiset näkövammaisjärjestöt kokoontuivat 21.–24. elokuuta Helsinkiin yhteiseen konferenssiin, jonka aiheena oli näkövammaisten kuntoutuksen nykytilanne ja tulevaisuus. Konferenssin aikana laadittiin julkilausuma, jossa otetaan kantaa keskeisimpiin näkövammaisten kuntoutuksen haasteisiin tulevina vuosina.
Kaksi naista istuu kalliolla juttelemassa. Takana kimmeltää meri.

Kun väestö ikääntyy, on huolehdittava, että silmäsairaudet diagnosoidaan ja hoidetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimus osoittaa, että jo verrattain vähäinen näön heikkeneminen vähentää koettua elämän laatua. Näkövammaisjärjestöt pitävät tärkeänä, että näkövammaisten kuntoutuksen laatu ja määrä turvataan tulevaisuudessa, vaikka kuntoutuksen tarve lisääntyy. Laadukas, monialainen kuntoutus ehkäisee syrjäytymistä ja tukee näkövammautuneen ihmisen mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen yhteisöönsä ja työelämään. Oikea-aikainen, riittävä ja laadukas kuntoutus tuottaa myös merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Pohjoismaiset näkövammaisjärjestöt muistuttavat lisäksi, että kuntoutusprosessi jatkuu varsinaisen kuntoutusjakson jälkeenkin eri toimijoiden yhteistyössä.

Näkövammaisjärjestöt vetoavat kuntoutuksesta vastuussa olevia viranomaisia toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) ja noudattamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta (CRPD), joka on ratifioitu ja implementoitu lainsäädäntöön kaikissa Pohjoismaissa.