Nä­kö­vam­mais­jär­jes­töt huo­lis­saan nä­kö­vam­mais­ten hy­vin­voin­nis­ta

Hallitus tulee kompensoida budjettineuvotteluissa ehdotetut taloudelliset menetykset sosiaali- ja terveydenjärjestöille pitkäaikaisella ja kestävällä rahoitusratkaisulla.

Näkövammaisten liitto ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) näkevät välttämättömänä, että hallitus kompensoi budjettineuvotteluissa 14.–15.9.2020 ehdotetut taloudelliset menetykset sosiaali- ja terveydenjärjestöille pitkäaikaisella ja kestävällä rahoitusratkaisulla. Suomella ei ole varaa heikentää kansalaistensa hyvinvointia.

Järjestöjä tarvitaan

Näkövammaisjärjestöt tarjoavat tietoa, koulutusta, kuntoutusta ja neuvontaa näkövammaisille. Ennaltaehkäisemme esimerkiksi väsymystä ja syrjäytymistä sekä edistämme osallistumismahdollisuuksia, jotta yksikään näkövammainen ei jää yksin. Oikeilla ja nopeilla tukitoimenpiteillä varmistamme, että näkövammaisilla on edellytykset jatkaa opiskelua, työskentelyä ja itsenäistä, aktiivista ja hyvää elämää. 

Järjestöillämme on erityistä osaamista tietotekniikasta sekä saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Tuotamme muun muassa ääni- ja pistekirjoituslehtiä, ja varmistamme näin näkövammaisten tasavertaisen tiedonsaannin. Paikalliset näkövammaisyhdistyksemme tarjoavat tekemistä ja vertaisuutta, mikä on korvaamattoman tärkeää työtä.

Jos sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta vähenee leikkausten vuoksi, julkisen sektorin taakka kasvaa. Kunnilla on jo suuria taloudellisia ongelmia, eivätkä ne voi tuottaa vastaavia palveluja ja toimintaa. 

Puhumme suuresta joukosta suomalaisia: noin 55 000 ihmisellä on näkövamma, jota ei voida korjata lasien tai piilolinssien avulla. Lisäksi arviolta 170 000 suomalaisella on näköhäiriöitä, mikä käytännössä aiheuttaa toiminnallisia vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä. Jokainen heistä ansaitsee tulevaisuudessakin tarvitsemansa tuen. 

toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
Näkövammaisten liitto ry 

toiminnanjohtaja Matthias Jakobsson
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Kirjoitus muualla


Sivu päivitetty