Nä­kö­vam­mai­set tyr­mis­tyi­vät hal­li­tuk­sen leik­kaus­suun­ni­tel­mis­ta

Erityisen kipeästi leikkaukset kohdistuvat yli 75-vuotiaisiin, joita valtaosa näkövammaisista on.

Tiedote 19.2.2016

Nykyisen hallituksen kaavailemat kuntien kustannusten karsinta ja velvoitteiden vähentäminen uhkaavat vakavasti näkövammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä. Valtiovarainministeriö kohdentaa 61 miljoonan euron leikkaukset suoraan vammaisten ihmisten palveluihin.

Erityisen kipeästi leikkaukset kohdistuvat iäkkäisiin, yli 75-vuotiaisiin näkövammaisiin, joita valtaosa näkövammaisista on. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, yli 75-vuotiaat näkövammaiset uhkaavat jäädä kotinsa vangiksi yksin ja ilman apua.

Leikkausten myötä tavallisen arjen sujumiseksi välttämättömät kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen apu eivät vuoden 2018 ja 2019 jälkeen olisi ikääntyneille näkövammaisille subjektiivisia oikeuksia, vaan maksullisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden järjestäminen vaihtelisi kunnittain. Tämä on ristiriidassa yhdenvertaisuuden kanssa, sillä iän perusteella ei voi syrjiä ihmistä, joka vammansa vuoksi tarvitsee apua.

Myös lasten, nuorten ja työikäisten näkövammansa vuoksi tarvitsemat palvelut ovat vaarassa. Vammaispalvelut eivät ole luksusta, vaan edellytys arjen sujumiselle.

Vammaispalvelulain tehtävä on tukea vammaisen ihmisen itsenäistä selviytymistä. Tueksi laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin. Kun vammaispalvelulain mukaisista palveluista siirrytään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, vammaisten ihmisten arjessa tarvitsemat palvelut heikkenevät ratkaisevasti.

Lisätiedot:
sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, 050 585 0374
Näkövammaisten liitto ry:n ts. järjestöjohtaja Timo Kuoppala, 050 352 1395
Näkövammaisten liitto ry


Sivu päivitetty