Siirry pääsisältöön

Nä­ke­myk­siä di­gi­pal­ve­lu­lain toi­meen­pa­nos­ta ja saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nas­ta

Erityisesti hajanainen kuntakenttä sekä kuntien omistamat yhtiöt ja liikelaitokset tarvitsevat ohjausta palveluiden saavutettavuuden toteuttamisessa.

Olimme kuultavana digipalvelulakia koskevassa järjestöjen kuulemistilaisuudessa 8.12.2020. Tilaisuus järjestettiin osana verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden valvontaa ja edistämistä koskevien toimenpiteiden valmistelua. Saavutettavuuden valvonnan vuonna 2019 toteuttamassa järjestöjen kuulemisessa esittämämme näkökulmat ovat edelleen ajankohtaisia.

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö- Ulkoinen linkki on panostanut saavutettavuuden informaatio-ohjaukseen ja neuvontaan kiitettävästi julkaisemalla ja jakamalla laajasti saavutettavuuden toteuttamista tukevia verkkosisältöjä.

Saavutettavuuden edistämisessä ja valvonnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen, jota voidaan arvioida mm. ohjauksen ja valvonnan kohteiksi valikoitavien sivustojen käyttäjämäärän ja verkkopalvelun välttämättömyyden tai korvaamattomuuden perusteella. Esimerkiksi valtakunnalliset tunnistautumiseen, verotukseen, toimeentuloon, sairaanhoitoon ja terveyden edistämiseen liittyvät verkkopalvelut ovat käyttäjämäärältään suuria ja kansalaisen välttämättömyyspalveluita. Myös opiskelun ja työnhaun valtakunnalliset verkkopalvelut ovat välttämättömiä ja käyttäjämäärältään suuria.

Puutteet sähköisten ajanvaraus- ja chat-palveluiden saavutettavuudessa sekä vaihtoehtoisten asiointikanavien niukkuus vaikeuttavat merkittävästi välttämättömien asioiden hoitamista ja yhteydenpitoa palveluntarjoajiin. Näiden palveluiden saavutettavuuden varmistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota saavutettavuuden edistämisen toimenpiteissä, kuten julkaistavassa neuvontamateriaalissa. Erityisesti hajanainen kuntakenttä sekä kuntien omistamat yhtiöt ja liikelaitokset tarvitsevat ohjausta palveluiden saavutettavuuden toteuttamisessa.

Joukkoliikenteen yksinoikeuden haltijoiden aikataulu- ja lippupalveluissa on käsityksemme mukaan yleisesti saavutettavuuspuutteita, joiden korjaamista tulee edellyttää ottaen huomioon toimijoiden tehtävät ja resurssit. Reittioppaat ovat matkustamisen kannalta kriittisiä verkkopalveluita, joiden saavutettavuuden varmistamiseen tulee kiinnittää toimijoiden erityistä huomiota.

Olemme jakaneet digipalvelulaista perustietoa mm. alueyhdistystemme ict-ohjaajille sekä julkaisseet digipalveluiden käyttöä näkövammaisena ohjeistavaa verkkosisältöä. Jatkossa tulemme jakamaan digipalvelulain mahdollisuuksia käsittelevää sisältöä laajemmin myös jäsenillemme.

Lisätietoja

palvelupäällikkö Iiro Nummela, p. 050 464 5339
järjestöjohtaja Sari Kokko
Näkövammaisten liitto ry