Munuais- ja mak­sa­liit­to: Sar­veis­kal­vo­siir­to tähtää näön pa­laut­ta­mi­seen

Suomessa tehdään noin 180 sarveiskalvosiirtoa vuosittain. Tarve on jopa 200 siirrolle.

Munuais- ja maksaliiton tiedote 04.11.2014

Suomessa tehdään noin 180 sarveiskalvosiirtoa vuosittain. Tarve on jopa 200. Tällä hetkellä esimerkiksi HYKS:ssä siirtoa joutuu useimmiten odottamaan noin puolitoista vuotta. Siirtoja tehdään lisäksi kaikissa yliopistosairaaloissa.

Tavallisimpia syitä sarveiskalvon siirtoon ovat sarveiskalvon kartiorappeuma eli keratoconus, muut sarveiskalvon perinnölliset sairaudet sekä erilaiset sarveiskalvon arvet.

– Mahdollisuutta sarveiskalvosiirtoon tarjotaan kaikille niille, jotka hyötyvät siitä. Tavoitteena on näön palauttaminen silmään pysyvästi. Aina se ei onnistu. Ensimmäisen siirron ennuste on paras, mutta mitä useampia siirtoja joudutaan tekemään, sitä heikompi on ennuste, kertoo silmätautien erikoislääkäri Juha Holopainen HYKS:n Silmätautien klinikalta.

Yleisimmät syyt siirteen samentumiseen ovat hylkimisreaktiot ja sarveiskalvon sisäpinnan solukon tuhoutuminen. Sarveiskalvosiirto johtaa näkövammautumiseen vain harvoin. Näkövammarekisteriin ilmoitetaan vuosittain yksittäisiä tapauksia.

Varmista luovutustahtosi elinluovutuskortilla

Elinluovutuskortilla voi antaa suostumuksensa myös kudosluovutukseen. Kudossiirteitä voidaan käyttää sairauksien, vammojen ja tapaturmien hoitoon. Ne eivät pelasta ihmishenkiä kuten elinsiirrot, mutta nopeuttavat toipumista ja parantavat elämänlaatua.

Luovutustahtonsa voi ilmaista täyttämällä elinluovutuskortin tai kirjoittamalla vapaamuotoisen tekstin ja allekirjoittamalla sen. Luovuttajan ei tarvitse pohtia, mitkä hänen elimistään ja kudoksistaan kelpaavat, sillä lääkärit arvioivat sen.

Tahdostaan kertovaa korttia kannattaa pitää mukanaan ja kertoa siitä omaisilleen. Kirjallisen tiedon puuttuessa tahto pyritään selvittämään omaisilta. Laki kuitenkin sallii elin- ja kudossiirron suorittamisen elinsiirtoon sopivalta vainajalta, ellei tiedetä hänen kieltäneen luovutusta.

KYLLÄ elinluovutukselle -toiminta

KYLLÄ elinluovutukselle- Ulkoinen linkki -yhteistyössä ovat mukana Näkövammaisten Keskusliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Munuais- ja maksaliitto, Sydänliitto, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE sekä Regea kudospankki ja solukeskus. Toimintaa hallinnoi Munuais- ja maksaliitto. Toiminnan rahoittaa RAY.

Lisätietoja

KYLLÄ elinluovutukselle
viestintäpäällikkö Petri Inomaa / Munuais- ja maksaliitto ry
p. 040 5240 679
petri.inomaa@musili.fi

kyllaelinluovutukselle.fi- Ulkoinen linkki-sivustolla tietoa elinluovutuksesta ja elinsiirroista sekä kudosluovutuksesta ja kudossiirroista. Ladattavissa elinluovutuskortti.


Sivu päivitetty