Siirry pääsisältöön

Minun näköinen mieli -hanke on alkanut

Hankkeen erityisenä tavoitteena on tukea aikuisena näkövammautuneiden ihmisten sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen.

Näkövammaisten liitossa on maaliskuussa 2020 alkanut uusi hanke, Minun näköinen mieli. Hankkeen erityisenä tavoitteena on tukea aikuisena näkövammautuneiden ihmisten sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen. Sitä tehdään vahvistamalla heidän mielenterveystaitojaan ja kokemustaan elämän merkityksellisyydestä sekä tukemalla heitä hakemaan oikea-aikaisesti apua. 

Jokaisen aikuisena näkövammautuneen on vaikea suhtautua siihen, että nykytilanteessa on vaikkapa hankalaa syödä siististi tai liikkua vapaasti ja kompastelematta. Minun näköinen mieli -hanke tarjoaa toimivia työkaluja hyväksyä uudet haasteet, jotta ne eivät kuormittaisi kohtuuttomasti arkea ja ihmissuhteita. 

Hanke järjestää koulutuksia, kirjoittaa opaskirjan ja tekee podcasteja ja pyrkii näin tavoittamaan satoja näkövammaisia.

Kuplivaa tekemistä ja matalan kynnyksen apua

”Minusta innostavinta on löytää toimintaamme näkövammaisia, jotka eivät ole aiemmin paljoakaan miettineet omaa vuorovaikutustaan tai tunnetaitojaan.  Yhdessä avaamme elämään myönteisyyden ja merkityksellisyyden tunteita. Tällaista työtä ei ole koskaan aiemmin Suomessa tehty juuri näkövammaisia ajatellen. Matalan kynnyksen apu antaa voimavaroja ja tukee omannäköistä elämää”, kertoo hankekoordinaattori Jutta Saanila

Suomessa on arviolta 55 000 näkövammaista ihmistä. Tutkimuksessa on havaittu, että näkövammaisilla ihmisillä on muuta väestöä korkeampi itsemurhariski, jonka taustalla on masentuneisuutta sekä toivottomuuden ja turhautumisen tunteita*. Mielenterveysongelmat ovat nousseet esiin myös näkövammaisyhdistysten toimintaan osallistuvien kertomuksissa. Iäkkäillä näkövammaisilla henkilöillä on huomattu olevan huomattavasti suurempi taipumus masentua kuin sellaisilla, joilla ei ole näkövammaa**. 

”On mahtavaa, että on tällainen hanke. Odotan eniten sitä, että tässä on tiedossa kuplivaa ja iloista tekemistä, jota saan seurata ja samalla todistaa, miten kokemus merkityksellisyydestä jatkuvasti lisääntyy. Hanketta on tarvittu siksi, että ainakin kentältä kantautuu viestiä raskaista mielialoista ja ajatuksista, jotka sitten aiheuttavat kommunikaatioon ongelmia. Tässä yritetään helpottaa toisten oloa. Suunnittelimme tätä yhdessä verkostomme kanssa pari vuotta, ja koko idea lähti liikkeelle yhden alueyhdistyksen innostuneista ihmisistä, mikä on ihana asia”, iloitsee Näkövammaisten liiton sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen.

Tule mukaan!

Tule mukaan Minun näköinen mieli -hankkeen puhelinrinkiin, jossa jaetaan haasteita ja löydetään vertaisten kanssa uusia voimia päästä niistä yli. Ota yhteyttä:

hankekoordinaattori Jutta Saanila 
Näkövammaisten liitto ry, Minun näköinen mieli -hanke 
p. 09 3960 4088 
jutta.saanila@nkl.fi

Lisätietoja

Minun näköinen mieli -hankkeessa on yhteistyössä Mieli ry- Ulkoinen linkki ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite- Ulkoinen linkki, ja se kestää helmikuuhun 2023. Hankkeessa on mukana kaksi työntekijää, jotka toimivat Näkövammaisten liitossa. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

* Myer-Rochow ym. 2015, Suicides in Visually Impaired Persons.
** Margrain ym. 2012: The Depression in Visual Impairment Trial, 1.