Mar­ra­kes­hin sopimus: saa­vu­tet­ta­vaa kir­jal­li­suut­ta lainaksi maa­han­muut­ta­jien läh­tö­mais­ta

Miten Mar­ra­kes­hin so­pi­mus vai­ku­ttaa Suo­mes­sa?

Noin kolmasosalla maista, lähinnä kehittyneet teollisuusmaat, on omassa tekijänoikeuslaissaan tekijänoikeuden rajoitus näkövammaisten ja mahdollisesti muiden lukemisesteisten henkilöiden hyväksi. Näin myös Suomessa. Sen sijaan yli sadalla maalla (lähinnä kehitysmaat) ei vastaavaa rajoitetta ole omassa lainsäädännössään. Kun tekijänoikeus perustuu pitkälti kansallisella alueella toimivaan järjestelmään, rajat ylittävät mainituille ryhmille tarkoitettujen aineistojen siirrot eivät ole itsestään selviä tai ovat kiellettyjä.

Marrakeshin sopimus sisältää sen, että kunkin maan lainsäädännössä tulee saattaa voimaan tekijänoikeuden rajoitus mainittujen ryhmien hyväksi, jolloin mahdollistuvat myös maiden rajojen ylittävät saavutettavaksi valmistettujen aineistojen siirrot vaikkapa Suomesta johonkin kehitysmaahan. Ja toisaalta päinvastoin: kun jossakin maassa on valmistettu esim. äänikirja, sitä voitaisiin lainata muistakin maista, kun kieli on sopiva. Näin vältyttäisiin samojen kirjojen valmistamisesta näkövammaisille monessa samaa kieltä käyttävissä maissa.

Käytännössä jo nyt eurooppalaiset näkövammaisten kirjastot ovat lainanneet keskenään jonkin verran aineistoja, joten suurta muutosta Marrakeshin sopimus ei meille tuo, joskin maahanmuuttajien osalta voisi tulevaisuudessa saavutettavaa kirjallisuutta lainata jopa muuttajien lähtömaistakin. Suomenkielisen kirjallisuuden kysyntä sen sijaan tuskin on kovin suurta muissa maissa jatkossakaan.

Yhteenvetona voisi todeta, että meidän tekijänoikeuslakimme on jo nyt sillä tasolla, että mitään kovin merkittävää muutosta siihen ei tarvitse Marrakeshin sopimuksen vuoksi tehdä. Joitakin pieniä viilauksia saattaa tulla kysymykseen, kun Marrakeshin sopimus astuu voimaan. Se edellyttää 20 maan ratifiointia, joita ei tietääkseni vielä ole kasassa. EU:n alueella jäsenvaltiot tekevät tarpeelliset muutokset omaan lainsäädäntöönsä ennen ratifiointia.

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja, OTK
Näkövammaisten Keskusliitto ry


Sivu päivitetty