Lausunto Yleis­ra­dion stra­te­gias­ta

Strategiassa tulisikin näkyä selkeämmin Ylen tahtotila tuottaa saavutettavaa sisältöä ja palvelua.

Alkuperäinen lausuntopäivä 20.9.2017

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto
Viite: Lausuntopyyntö 7.9.2017 / Elisa Kanerva
Asia: Lausuntopyyntö Yleisradion strategiasta

Vammaisfoorumi ry:lle osoitettuun lausuntopyyntöön viitaten Näkövammaisten liitto ry haluaa antaa Yleisradion strategiasta oman lausuntonsa asian tärkeyden vuoksi.

Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä, että Yleisradio noudattaa sille yleisradiolaissa määriteltyä julkisen palvelun tehtävää. Yleisradion on tarjottava julkisen palvelun sisältöjä monipuolisesti ja kattavasti jokaisen saataville ja tuettava eri väestöryhmien tasavertaista osallisuutta julkisuuteen ja yhteiseen keskusteluun.

Näkövammaisten liitto yhtyy strategian missioon, visioon ja arvoihin.

Strategisista valinnoista kiinnitämme huomion Ylen lupaukseen tuottaa korkeatasoisia sisältöjä ja palveluja ja tuoda ne helposti ihmisten saataville. Näkövammaisten kannalta helposti saatavilla oleva sisältö ja palvelu tarkoittaa saavutettavaa sisältöä ja palvelua. Strategiassa tulisikin näkyä selkeämmin Ylen tahtotila tuottaa saavutettavaa sisältöä ja palvelua. Helposti saataville -ilmaisu on kovin epämääräinen.

Yleisradion on sitouduttava jatkossa tuottamaan enemmän saavutettavaa sisältöä (mm. äänitekstitys ajankohtais- ja uutisohjelmissa, kuvailutulkkaus) ja palvelua (Yle Areena). Yleisradion pitää noudattaa verovaroin rahoitettuna, julkisen palvelun tehtävää hoitavana yhtiönä saavutettavuusdirektiivin määräyksiä, kun direktiivi on toimeenpantu lainsäädäntöömme.

Saavutettavan sisällön ja palvelun tuottaminen on edistysaskel vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain noudattamisessa.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty