Lausunto televisio- ja ra­dio­toi­min­ta-asetuksen muut­ta­mi­sek­si

Kannatamme ehdotusta naisten kilpailujen lisäämisestä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle. Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen turvaamiseksi paralympialaisten lisääminen listalle on välttämätöntä.

Näkövammaisten liitto ry on antanut lausuntonsa Valtioneuvoston asetukseen televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi.

Kyse on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 212 §- Ulkoinen linkki:n 3 momentin mukaisesta valtioneuvoston asetuksesta, jolla voidaan säätää, mitkä tapahtumat ovat Suomessa yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että niitä koskevat lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain joko suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä.

Näkövammaisten liitto kannattaa 6§:n mukaista ehdotusta naisten kilpailujen lisäämisestä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle.

Näkövammaisten liitto yhtyy Valtion liikuntaneuvoston näkemyksiin paralympialaisten yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen turvaamiseksi paralympialaisten lisääminen listalle on välttämätöntä. Paralympialaisten lisääminen olisi osoitus YK:n vammaissopimuksen mahdollistaman positiivisen erityiskohtelun tosiasiallisesta toteutumisesta.

Paralympialaisten poisjättämistä on ehdotuksessa perusteltu olympialaisia pienemmillä katsojamäärillä. On muistettava, että vähemmistöjen kohdalla tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää useimmiten positiivista erityiskohtelua, jota tässä kohdassa tulee harkita.

Näkövammaisten liitto ry
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko

Lue myös


Sivu päivitetty