Lausunto hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­mi­sen tutkinnon muut­ta­mi­sek­si SORA-tut­kin­nok­si

Opetushallitus ehdottaa, että ammatillisen koulutuksen asetukseen lisätään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala. Näkövammaisten liitto suhtautuu esitykseen myönteisesti.

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2019

Luonnos puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, henkilökohtainen avustaminen, muuttamiseksi SORA-tutkinnoksi.

Näkövammaisten liitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua 4.9.2019 päivätystä luonnoksesta, joka käsittelee puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, henkilökohtainen avustaminen, muuttamista SORA-tutkinnoksi.

Henkilökohtainen avustaminen on ollut puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteissa (OPH-2442-2017) 1.1.2018 alkaen. Lausuntokierroksella olevassa muistiossa Opetushallitus ehdottaa, että ammatillisen koulutuksen asetukseen (673/2017, 20 § 3 mom) lisättäisiin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala. Muutos ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2020.

Näkövammaisten liitto suhtautuu esitykseen myönteisesti. Muutos mahdollistaa nykyistä paremmin tutkinnon kehittämisen, jonka Näkövammaisten liitto katsoo tarpeelliseksi.

On kuitenkin välttämätöntä huolehtia, ettei SORA-tutkinnoksi muuttaminen rajaa pois opiskelijoita, jotka tosiasiassa voivat toimia henkilökohtaisina avustajina. Opiskelun erityisjärjestelyt ja kohtuulliset mukautukset on varmistettava.

Lisätietoja

järjestöjohtaja Sari Kokko
p. 050 401 5802
sari.kokko@nkl.fi
Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen      
toimitusjohtaja


Sivu päivitetty