Lausunnot lu­kio­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­ta

Lukion opetussuunnitelmassa tulisi nykyistä vahvemmin ottaa esiin yhdenvertaisuuslain mukaiset kohtuulliset mukautukset.

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
Luonnos 14.3.2019

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019
Luonnos 14.3.2019

Näkövammaisten liitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua nuorten ja aikuisten lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista.

Yleistä

Lausunnossa otamme kantaa näkövammaisten opiskelijoiden kannalta keskeisiin asioihin. Emme ota kantaa opiskeltavien aineiden kurssisisältöihin, vaan keskitymme yleisiin periaatteisiin sekä näkövammaisen opiskelijan yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja oikeuteen opiskella.

Yhdenvertaisuuslaki ja kohtuulliset mukautukset

Näkövammaisten liitto esittää, että lukion opetussuunnitelman perusteissa tuodaan nykyistä vahvemmin esiin yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaiset kohtuulliset mukautukset.

Lausuntojen keskeinen sisältö

  • Digitaalisten opiskeluympäristöjen, työvälineiden ja oppimateriaalien on oltava saavutettavia ja käytettäviä.
  • Näkövammaisilla opiskelijoilla on oltava yhtäläinen oikeus laadukkaaseen ja heidän todellisia tarpeitaan vastaavaan ohjaukseen lukio-opinnoissa sekä opinto- ja uraohjaukseen.
  • Näkövammaisten opiskelijoiden tarvitsemien kohtuullisten mukautusten ja erityisjärjestelyjen on toteuduttava heidän tarpeitaan vastaavasti.

Lisätietoja

Näkövammaisten liitto ry

järjestöjohtaja Sari Kokko
p. 050 401 5802
sari.kokko@nkl.fi

työllisyysneuvoja Ville Ukkola
p. 050463 2588
ville.ukkola@nkl.fi

Jukka Tahvanainen       
toimitusjohtaja

Sari Kokko
järjestöjohtaja


Sivu päivitetty