Laurin kirja -ää­ni­kir­ja­pal­kin­to jaetaan laa­duk­kaal­le ää­ni­kir­jal­le

Palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäisen kerran.

tiedote 29.9.2020
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry
Näkövammaisten liitto ry

Lau­rin kir­ja -ää­ni­kir­ja­pal­kin­to jae­taan en­sim­mäi­sen ker­ran Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2020 keskustakirjasto Oodissa. Kustantamot lähettivät kilpailuun 100 äänikirjaa. Näkövammaisista lukijoista koostuva palkintolautakunta valitsi ehdokkaiden viiden kärjen:

Näkövammaisyhdistykset jakavat palkinnon laadukkaalle äänikirjalle tästä vuodesta alkaen joka toinen vuosi. Laadukas äänikirja on painetun kirjan ääneen luettu versio, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen teoksen lukuelämystä.

Palkinto on tänä vuonna suuruudeltaan yhteensä 6 000 euroa: 3 000 euroa äänikirjaksi luetun teoksen kirjoittajalle ja 3 000 euroa äänikirjan lukijalle.

Lisätietoja


Sivu päivitetty