Siirry pääsisältöön

Koetko olevasi osallinen yh­teis­kun­nas­sam­me? Vastaa kyselyyn

Koetko olevasi digitaalisesti osallinen yhteiskunnassamme? Jos olet Suomessa asuva aikuinen ja sinulla on kuulo-, liikunta- tai näkövamma, vastaa kyselyyn digiosallisuudesta.

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomessa asuvien, täysi-ikäisten kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten digitaalisen osallisuuden tilannetta yhteiskunnassamme sekä selvitetään muun muassa saavutettavuuteen liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia. Kohderyhmältä kerätyn kyselyaineiston perusteella luodaan tilannekuva, jonka kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun saadaan konkretiaa ja epäkohtiin voidaan puuttua muun muassa päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien toimesta.

Mikäli olet Suomessa asuva aikuinen, jolla on kuulo-, liikunta- ja/tai näkövamma, vastaa kyselyyn digiosallisuudesta ja vaikuta osaltasi tärkeään selvitystyöhön. Vastaamiseen menee noin 15–30 minuuttia riippuen vastaustarkkuudesta ja -laajuudesta. Kysely on avoinna ainakin 6.2.2022 asti.

Toinen henkilö voi avustaa kyselyn täyttämisessä tai täyttää kyselyn varsinaista vastaajaa haastatellen ja mahdollisesti tulkaten. Myös tulostettava versio on saatavilla (klikkaa linkkiä alla).

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä suoraan yksilöiviä henkilötietoja kerätä. Ainoastaan tutkimuksen tekijällä on pääsy kerättyyn aineistoon eikä sitä tulla luovuttamaan sellaisenaan muille. Tuloksia ei tulla julkaisemaan muodossa, josta yksittäinen vastaaja olisi tunnistettavissa.

Tutkimuksen toteuttaa tutkijatohtori Tuuli Keskinen Tampereen yliopistosta ja rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto tekijälle ajalle 2021–2022 myönnetyillä apurahoilla.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä tutkimuksen tekijään sähköpostitse osoitteella:
tuuli.keskinen@tuni.fi.