Käytätkö nä­kö­vam­mais­merk­kiä? Vastaa kyselyyn!

Kartoitamme näkövammaismerkin käyttöä sekä syitä sen käytölle ja käyttämättömyydelle. Kyselyyn voi vastata 27.9. asti.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

Käytätkö näkövammaismerkkiä? Miksi tai miksi et? Millaisia hyötyjä olet merkkiä käyttäessäsi huomannut? Käyttäisitkö merkkiä, jos se olisi erilainen?

Kartoitamme yhdessä Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)- Ulkoinen linkki:n kanssa näkövammaismerkin käyttöä sekä syitä sen käytölle ja käyttämättömyydelle. Kysely on tarkoitettu näkövammaisille ihmisille, ja siihen voi vastata anonyymisti. Vastauksia kerätään 27.9.2020 asti.

Kyselyyn voi vastata sähköisellä kyselylomakkeella suomeksi tai ruotsiksi:

Jos vastaaminen sähköisellä lomakkeella ei ole mahdollista, voit vastata myös sähköpostitse (heidi.harma@nkl.fi) tai puhelimitse: järjestöassistentti Kaisamaria Alanen ottaa puheluita vastaan 3.8.–23.9.2020 ma–pe klo 9–11 numerossa 09 3960 4666.

Jos vastaat sähköpostitse tai puhelimitse, vastaathan näihin kysymyksiin:

  1. Oletko sokea vai heikkonäköinen?
  2. Minkä ikäinen olet?
  3. Käytätkö näkövammaismerkkiä? Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto: käytän säännöllisesti, käytän toisinaan, en käytä, en tiedä mikä on näkövammaismerkki.
  4. Jos käytät näkövammaismerkkiä, kerro miksi käytät merkkiä. Voit esimerkiksi kertoa, mitä hyötyä merkistä on sinulle ollut ja millaisissa tilanteissa siitä on ollut apua.
  5. Jos et käytä näkövammaismerkkiä, kerro, miksi et käytä merkkiä. Voit myös kertoa, minkä asian tulisi muuttua tai millainen merkin tulisi olla, jotta käyttäisit merkkiä.
  6. Jos vastasit edellä olevaan avokysymykseen (kysymykset 4 ja 5), saako vastaustasi käyttää Näkövammaisten liiton ja  viestinnässä? Vastauksen oheen voidaan lisätä tieto vastaajan iästä ja näkövammasta. Vastaa joko "vastaustani saa käyttää" tai "vastaustani ei saa käyttää".

Lisätietoja: viestinta@nkl.fi.

Vastauksia voidaan käyttää Näkövammaisten liiton ja FSS:n viestinnässä ja vaikuttamistyössä.

Lämmin kiitos vastauksista!


Sivu päivitetty