Kan­sa­lais­aloi­te ilo­tu­lit­tei­den ra­jaa­mi­sek­si otettava kä­sit­te­lyyn

Rajat räiskeelle -kansalaisaloite ilotulitteiden kuluttajakäytön rajaamiseksi on otettava viivytyksettä valiokuntakäsittelyyn. Kansalaisaloite hautunut talousvaliokunnassa jo vuoden.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloite- Ulkoinen linkki avattiin 4.12.2018, ja se keräsi puolessa vuodessa yli 65 000 allekirjoitusta. Aloite eteni viime vuonna eduskuntaan ja on merkitty saapuneeksi talousvaliokuntaan yli vuosi sitten 29.11.2019. Tämän jälkeen kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt eivät ole saaneet mitään tietoa lakiesityksen etenemisestä.

Eduskunnan puhemiesneuvoston suositusten mukaan valiokuntien tulee ilmoittaa kansalaisaloitteen tekijöille kuuden kuukauden kuluessa lakiesitysten saapumisesta, mihin toimenpiteisiin kansalaisaloitteen suhteen aiotaan ryhtyä. Sama suositus on kirjattu Valiokuntaoppaaseen.- Ulkoinen linkki Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen kohtelu talousvaliokunnassa valitettavasti rikkoo valiokuntatyöskentelyohjeistusta ja hyvää hallintotapaa.

"On ymmärrettävää, että koronaepidemia vaikuttaa kansalaisaloitteiden etenemiseen valiokunnissa. Pidämme kuitenkin kohtuullisena, että aloitteesta annettaisiin vähintään suositusten mukainen ilmoitus. Lakimuutoksen lykkääntyminen yli vuodella tarkoittaa ilotulitehaittojen jatkuvan edelleen vastaavan ajan. Tämä on tietysti kaikkien osapuolten kannalta harmillista, sanoo yksi kansalaisaloitteen alullepanijoista", Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn entinen puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Yksikin silmävamma on liikaa

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen tavoitteena on suojella ihmisten ja eläinten terveyttä, turvallisuutta ja elinympäristöä sekä yleisesti luontoa ilotulitteiden aiheuttamilta haitoilta. F2- ja F3-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön salliminen vain ammattilaisille ennaltaehkäisisi ilotulitteiden aiheuttamien silmä- ja muiden vammojen syntymistä ja vähentäisi eläinten ilotulitemeluun liittyviä pelkotiloja. 

"Ilotulitteet aiheuttavat joka vuosi silmävammoja. Vammautuneiden määrä on pysytellyt vuodenvaihteen 2011 jälkeen 11–19 vuosittaisessa uhrissa. Poikkeuksena oli viime vuodenvaihde, jolloin silmävammoja sai viisi kansalaista, todennäköisesti kansalaisaloitteen aiheuttaman runsaan tiedottamisen ansiosta. Vammautuneiden vuotuiselle määrälle ei voida asettaa hyväksyttävää rajaa. Ilotulitteiden käytön salliminen vain ammattilaisille olisi lääkäreiden näkökulmasta selkeä viesti, että jokainen ilotulitteista aiheutunut vamma on liikaa", sanoo silmätautien klinikan ylilääkäri, professori Tero Kivelä.

"Ilotulitteiden yksityiskäyttö on iso yhteiskunnallinen kysymys, joka on ratkaistava ihmisten terveys ja eläinten hyvinvointi edellä", lisää Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Kansanedustajien arvioitava ilotulitehaittojen hyväksyttävyys

Ilotulitteet ovat hengitysteitä ärsyttävien pienhiukkasten ja kaasujen lähde erityisesti suurissa kaupungeissa. Pienhiukkasille ja erilaisille ärsyttäville yhdisteille herkät väestöryhmät muodostavat 20–25 prosenttia Suomen väestöstä.  Ilotulituksesta aiheutuu myös tulipaloja ja omaisuusvahinkoja. Vuodenvaihteessa 2019–2020 tulipalojen sammuttaminen aiheutti pelastuslaitoksille 99 tehtävää ja ilotulitteista saattoi aiheutua 631 381 euron omaisuusvahingot.

Koska ilotulitteiden kuluttajakäytön haitat ovat kiistattomia, niihin liittyvien riskien hyväksyttävyys olisi saatava viiveettä kansanedustajien arvioitavaksi ja demokraattiseen päätöksentekoon.

"Toivomme, että talousvaliokunta ottaa kansalaisaloitteemme pian käsittelyyn ja että valiokunnassa käydään aiheesta monipuolinen ja asiallinen keskustelu. Kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 65 000 suomalaista. Tämä on selvä viesti talousvaliokunnalle siitä, että aloite ansaitsee huolellisen käsittelyn", SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist sanoo.

Lisätietoa

Kan­sa­lais­aloi­te ilo­tu­lit­tei­den haittojen vä­hen­tä­mi­sek­si edus­kun­nal­le (Näkövammaisten liitto ry 7.11.2019)- Ulkoinen linkki.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitekampanjassa ovat mukana Näkövammaisten liiton ja Opaskoirayhdistyksen lisäksi Allergia-, iho- ja astmaliitto, Etsijäkoiraliitto, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys HESY, Kuuloliitto, SEY Suomen eläinsuojelu, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Eläinoikeusjuristit, Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Kissaliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Palovammayhdistys ja Suomen Ratsastajainliitto.

Kansalaisaloitekampanjan verkkosivut: rajatraiskeelle.fi- Ulkoinen linkki
Kampanja Facebookissa: facebook.com/rajatraiskeelle- Ulkoinen linkki

Haastattelut ja lisätiedot


Sivu päivitetty