Järjestöt vetoavat EU:hun verkkosivujen saavutettavuusdirektiivin puolesta

20 eurooppalaista järjestöä on lähestynyt liputtaa kaikille saavutettavien verkkopalvelujen puolesta.

20 eurooppalaista järjestöä on lähestynyt EU:n digitalisaatiota linjaavia ministereitä ja Euroopan parlamentin jäseniä, kun ne valmistelevat sähköisten julkisten palvelujen saavutettavuutta määrittelevää direktiiviä. Järjestöjen mukaan ei ole hyväksyttävää luoda lainsäädäntöä, joka estää miljoonien eurooppalaisten pääsyn sähköisiin sisältöihin.


Sivu päivitetty