Jär­jes­tö­jen so­si­aa­li­tur­vao­pas on päi­vi­tet­ty

Päivitetty opas sisältää laajasti tietoa vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa sosiaaliturvaopas.fi- Ulkoinen linkki. Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Oppaasta voi lähettää palautetta tällä lomakkeella- Ulkoinen linkki.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Näkövammaisten liiton lisäksi Aivoliitto, Aivovammaliitto, Crohn ja Colitis, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.


Sivu päivitetty