EU:n vam­mais­kort­ti

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 4/2021

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja EU:n alueella. Vammaiskortilla vammainen ihminen voi osoittaa vammaisuutensa sekä avustajatarpeensa esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä, erilaisissa tapahtumissa sekä palveluissa. Se on samanlainen kaikissa maissa.

Kuka voi saada vammaiskortin

Vammaiskortin saamisen perusteena on jokin jo voimassa oleva päätös. Vammaiskorttiin oikeuttavia päätöksiä ovat

 • Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Kelan eläkettä saavan hoitotuki
 • kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
 • kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
 • puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
 • omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
 • vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
 • päätös saattajapalvelusta (osana VPL:n kuljetuspalvelua tai SHL:n mukainen liikkumista tukeva päätös) (A)
 • vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
 • vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -päätös (A)
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoimintapäätös
 • erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)
 • näkövammaiskortti (A)
 • erityisen tuen päätös (A).

Jos yllä olevassa listassa päätöksen yhteydessä on (A)-symboli, saa vammainen henkilö kyseisellä päätöksellä halutessaan korttiinsa myös A-merkinnän. A-merkinnällä voi todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon.

Vammaiskortin hakeminen

Vammaiskortin hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensin tehdään tilauslupahakemus Kelaan lomakkeella VK1, joka löytyy Kelan sivuilta tai on noudettavissa Kelan palvelupisteistä. Tilauslupahakemuksessa tilaaja kertoo, minkä päätöksen perusteella hakee korttia ja liittää hakemuksen liitteeksi kyseisen päätöksen, ellei päätös perustu Kelan maksamiin etuuksiin. Esimerkiksi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voi mukaan liittää kuvan näkövammaiskortista tai kuvan vaikkapa henkilökohtaisen avun päätöksestä. Jotta hakuprosessi voi edetä, tarvitaan tilauslupahakemukseen sähköpostiosoite. Jos hakija ei omista sähköpostia, voidaan hakemukseen kirjoittaa ystävän, sukulaisen tai muun hakijan valtuuttaman henkilön sähköpostiosoite.

Kun Kela on saanut hakemuksen ja todennut hakijalla olevan oikeuden kortin tilaamiseen, se lähettää hakijan hakemukseen kirjaamaan sähköpostiin kortin tilausta varten linkin. Linkki on voimassa neljä kuukautta. Linkistä avautuu korttinäkymä, jossa pääsee lisäämään korttia varten hakijan valokuvan. Valokuva voi olla mikä tahansa kasvokuva, josta hakija on tunnistettavissa. Kun valokuva on lisätty ja hakijan tietojen oikeellisuus vielä tarkistettu, siirrytään kortin maksamisvaiheeseen ja kun 10 €:n maksu on suoritettu, etenee kortin tilaus Vammaiskorttitoimistoon, josta kortti postitetaan hakijalle. Kortti on voimassa 10 vuotta. Jos kortti katoaa, siitä kannattaa ilmoittaa Vammaiskorttitoimistoon.

Missä vammaiskortti käy

Vammaiskortti kannattaa pitää mukana aina liikkuessaan, sillä sen avulla voi saada esimerkiksi avustajan maksutta erilaisiin tapahtumiin, liikennevälineisiin tai palveluihin. Vammaiskortin hyväksyviä kohteita ovat mm. monet museot, festivaalit, liikuntapaikat, teatterit sekä joidenkin kaupunkien joukkoliikennevälineet. Myös VR:llä A-merkinnällä varustetusta vammaiskortista on hyötyä, sillä sen avulla voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan saattajaan. Maaliskuun lopussa 2021 kohteita, jotka huomioivat EU:n vammaiskortin on Suomessa jo 351. Ajantasaiset tiedot kohteista voi etsiä hakulomakkeella osoitteessa www.vammaiskortti.fi/haku- Ulkoinen linkki ja etsiä kohteita paikkakunnan ja vaikkapa esteettömyystietojen tai avustajan maksuttomuuden mukaan. 

EU:n alueella vammaiskortti on voimassa tällä hetkellä kahdeksassa maassa: Belgiassa, Italiassa, Kyproksella, Maltalla, Virossa, Sloveniassa ja Romaniassa. Lisäksi Euroopan komissio ehdottaa uudessa Vammaisstrategiassaan, että kaikki EU:n maat ottavat eurooppalaisen vammaiskortin käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lähteet

Vammaiskorttitoimiston asiakaspalvelu: puh. 0800 122533, avoinna ark. ma-ti klo 9–12 ja ke klo 12–15


Sivu päivitetty