Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ir­rot­tai­si­vat vam­mais­ten palvelut kil­pai­lu­tuk­sis­ta

”On täysin sietämätöntä, että vammaisten ihmisarvo käytännössä näin lasketaan rahassa.”

Kaksi kolmesta eduskuntavaalien ehdokkaasta jättäisi vaikeasti vammaisten ihmisten välttämättömät palvelut kilpailutusten ulkopuolelle. Kilpailutuksen nähdään heikentävän heidän elämänlaatuaan ja vaarantavan osallisuuden itseä koskevissa päätöksissä.

Eduskuntavaalien ehdokkaiden näkemykset ilmenevät vammaisjärjestöjen vaalikoneeseen annetuista vastauksista. Kysymyksiin vastanneista yli tuhannesta ehdokkaasta 65 prosenttia olisi valmis irrottamaan vammaispalvelut kilpailutuksesta. Kilpailutuksesta luopuisivat mieluiten vasemmistoliiton (93 %), SDP:n (81 %) ja kristillisdemokraattien (74 %) ehdokkaat. Kielteisimmin kilpailutuksesta luopumiseen suhtautuivat kokoomuksen ehdokkaat, joista 45 prosenttia säilyttäisi kilpailutuksen näissäkin palveluissa.

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta pitävät tulosta rohkaisevana signaalina eduskuntavaalien jälkeisestä lainsäädännön muutoksesta. Vammaisjärjestöjen huolena on ollut erityisesti EU:n hankintadirektiivin liian tiukka soveltaminen. Nykyinen palveluiden kilpailutusmenettely ei anna vammaisille ihmisille mahdollisuutta osallistua itse heitä koskeviin päätöksiin tai niiden suunnitteluun. 

− Mitä haavoittuvammassa asemassa ihminen on, sitä tarkemmin palvelun laatu on varmistettava. Tähänastiset vammaisten palvelujen kilpailutukset ovat valitettavasti osoittaneet, että meillä mennään hinta edellä, jolloin kilpailutuksen laatutavoite jää saavuttamatta, Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtaja Merja Heikkonen kuvaa.

Koti vaihtoon kolmen vuoden välein?

Avoimissa vastauksissa ehdokkaat perustelivat kilpailutuksista irrottamista vammaisten ihmisten oikeudella pysyvään kotiin ja palveluiden jatkuvuuteen kolmen vuoden kilpailutussyklin sijaan: ”On täysin sietämätöntä, että vammaisten ihmisarvo käytännössä näin lasketaan rahassa”, eräs ehdokas perusteli. Ratkaisuksi ehdotettiin esimerkiksi henkilökohtaista budjetointia, jossa käyttäjä itse valitsisi tarvitsemansa palvelut.

− Suomeen on väkisin yritetty luoda hoiva-alan markkinoita, joita todellisuudessa ei ole. Uuden eduskunnan päätettäväksi tuleva hankintalain uudistus ottaa kantaa lain soveltamisalaan, toteaa Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Virkamäki.

Invalidiliiton, Kynnys ry:n ja Näkövammaisten Keskusliiton toteuttamassa vaalikoneessa kysyttiin ehdokkaiden näkemyksiä myös esteettömästä rakentamisesta ja vammaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Lisätietoja

Vammaisfoorumi ry- Ulkoinen linkki on 32 vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia Suomessa ja kansainvälisesti.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Se edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta.


Sivu päivitetty