Di­gi­taa­li­set si­sä­mark­ki­nat avattava kaikille

Jotta digitaaliset sisämarkkinat olisivat avoinna kaikille, pitää verkkokauppojen sivujen olla saavutettavia. Myös maksamisessa tarvittavien pankkisovellusten pitää olla käyttökelpoisia.

20.05.2015

Ihmiset ja raha liikkuvat Euroopan Unionissa jo melko vapaasti. Nyt EU-komission on ryhtynyt toimiin sen varmistamiseksi, että myös sähköisessä muodossa oleva tieto kulkisi ilman esteitä. Aloite on saanut nimen Digital Single Market, EU-suomeksi yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat.

Hiljattain Euroopan Sokeain Unioni otti vahvasti kantaa markkinavalmisteluun. EBU toivottaa kannanotossaan digitaaliset sisämarkkinat tervetulleiksi mutta huomauttaa samalla, että markkinoiden on oltava avoinna myös EU-maissa asuville 30 miljoonalle näkövammaiselle kansalaiselle ja kuluttajalle. Meillä on aivan samanlainen oikeus tehdä ostoksia verkkokaupoissa, käyttää älypuhelimien sovelluksia ja seurata suosikkisarjojamme TV:stä silloin kun haluamme.

Jotta digitaaliset sisämarkkinat olisivat avoinna kaikille, pitää verkkokauppojen sivujen olla saavutettavia. Pelkkä tuotteisiin tutustumisen mahdollisuus ei riitä, vaan myös maksamisessa tarvittavien pankkisovellusten pitää olla käyttökelpoisia.

Sähköisiä asiointipalveluja käytetään yhä enemmän älypuhelimien ja tablettien avulla perinteisten tietokoneiden sijasta. EU:n on nopeasti saatava aikaan säännökset, jotka takaavat edellä mainittujen palveluiden käytettävyyden myös näkövammaisille.

Näkövammaiset ihmiset saavat näkeviin verrattuna vain vähän äänikirjoja luettavakseen. Näkövammaisille saavutettavassa muodossa olevan aineiston rajat ylittävää jakelua varten on olemassa niin sanottu Marrakeshin sopimus, mutta EU eikä yksikään sen jäsenmaa ole sitä vielä ratifioinut. Sopimuksen pikainen ratifiointi on tärkeää tiedonkulun esteiden poistamiseksi.

Televisio on monelle näkövammaiselle tärkeä tiedon ja viihteen lähde. Ohjelmien saavutettavuuden parantamiseksi on kuvailutulkkausta lisättävä ja näkövammaisenkin on voitava seurata television ohjelmavirtaa hänelle sopivana ajankohtana.


Sivu päivitetty