Auta ke­hit­tä­mään seurojen, yh­dis­tys­ten ja kuntien lii­kun­ta­toi­min­taa

Liikuntakysely on auki 14.12.2020 asti.

Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) kyselyllä selvitetään liikunnan ja urheilun harrastamista henkilöillä, joilla on jokin toimintarajoite, vamma tai pitkäaikaissairaus. Vastaamalla autat kehittämään seurojen, yhdistysten ja kuntien soveltavaa liikuntaa.

Kyselyyn vastaaminen kestää korkeintaan 15 minuuttia. Vastata voi 14.12.2020 asti. Kysely löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan viisi kappaletta 50 euron arvoista S-ketjun lahjakorttia.

Tuloksia käytetään Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeessa ja LTS:n Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeessa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään kuntien liikuntatoiminnan arvioinnissa, jota LTS tekee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.


Sivu päivitetty