Siirry pääsisältöön

Ak­tii­vi­mal­li ei koske kaikkia työttömiä

Työttömyysturvan aktiivimalli ei koske työtöntä, joka saa vammaistukea, osatyökyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2018

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömän työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan noin kolmen kuukauden ajan mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty. Aktiivimalli ei kuitenkaan koske sinua, jos saat vammaistukea, osatyökyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä.

Jos olet näkövammainen työtön työnhakija, sinun on tärkeää huomata, että aktiivisuutta ei seurata eikä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen tasoa alenneta jos saat työkyvyttömyyden, vamman tai sokeuden perusteella myönnettyä etuutta. Näitä ovat vammaistuki, osatyökyvyttömyyseläke, työkyvyttömyyseläke tai sokeuden perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke. Tämä koskee myös sinua, mikäli olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odotat päätöstä.

Jos sinulla on maksussa vammaistuki tai joku edellä mainituista eläkkeistä, niin sinun kannattaa ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle (Kela, työttömyyskassa) tällaisesta etuudesta viipymättä. Vuoden 2018 alkaessa työttömyysturvaa saavilla henkilöillä ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018. Kun ilmoitat vammaistuesta tai eläkkeistä heti, niin varmistut, ettei sinua lueta aktiivisuusedellytysten seurannan piiriin ja näin vältyt mahdollisilta epäselvyyksiltä työttömyysturvan maksuissa.

Julkisuudessa on ollut keskustelua myös ns. työttömien aktiivisesta työnhakupakosta. Tämä ei ole vielä voimassa oleva laki, hallitus ei ole vielä edes antanut lakiesitystä eduskunnalle.

Varsinainen asiantuntemus liittyen aktiivimalliin ja työttömyysturvaan on työttömyysturvaasi maksavassa työttömyyskassassa ja Kelassa. Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut neuvoo mielellään myös näissä asioissa ja selvittää kanssasi mikäli työttömyysturvaan ja sen maksuun liittyy jotain epäselvyyksiä. Ota meihin yhteyttä tarvittaessa puhelimitse NKL / vaihde 09 396 041 ja pyydä yhdistämään työelämäpalveluihin.

Lue lisää aktiivimallista Työttömyyskassojen yhteisjärjestön osoitteessa www.tyj.fi- Ulkoinen linkki kohdasta Ajankohtaista.