Visual impairments

It is estimated that there are 50 000-60 000 partially sighted and blind people in Finland. The most common reason for visual impairment in Finland is age-related macular degeneration. Other common reasons among the elderly are glaucoma and diabetes.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

(eng) Näöntarkkuus eli visus ilmaisee silmän kykyä erottaa yksityiskohtia. Tätä voidaan mitata esimerkiksi sillä, kuinka pientä tekstiä henkilö pystyy lukemaan. Normaali näöntarkkuus on arvoltaan 1.0 tai enemmän. Jos henkilön näöntarkkuus on sitä alempi, hänet katsotaan näköongelmaiseksi tai näkövammaiseksi. Esimerkiksi ajokortin saaminen edellyttää vähintään 0.5:n näöntarkkuutta.

Henkilöä pidetään näkövammaisena, jos hänen näkökykynsä on alentunut niin paljon, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä. Valtaosa näkövammaisista on ikääntyneitä, sillä monen näkövamman taustalla olevat sairaudet liittyvät ikääntymiseen.

Tunnistat näkövammaisen ihmisen näkövammaismerkistä, valkoisesta kepistä tai opaskoirasta. Valkoinen tukikeppi viestii myös heikentyneestä tai puuttuvasta näöstä. Näkövammaismerkki on sinivalkoinen rintanappi tai tarra, jonka voi kiinnittää vaikkapa takkiin tai laukkuun. Tarjoa rohkeasti apuasi näkövammaiselle henkilölle!

Tämän listan on tarkoitus helpottaa Kelan työntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden ja sairaaloiden kuntoutusohjaajien sekä muiden asiantuntijoiden tiedonhakua verkkosivustoltamme.

Näkövammaisten liiton ylläpitämä näkövammarekisteri on yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisista henkilörekistereistä. Näkövammarekisterin vuosikirja sisältää tuoreimman tilastotiedon näkövammaisuudesta.

Tuotamme monenlaisia esitteitä ja oppaita näkövammaisuuteen liittyen. Ne löytyvät kaikki pdf-muodossa tästä osiosta ja niitä saa vapaasti käyttää. Esitteitä ja oppaita voi myös tilata paperiversiona, tilausohjeet löydät tästä osiosta.